Lokal navigasjon:

Kamfjord Sykehjem

Sykehjem med dagsenter og 64 beboerrom med en flott beliggenhet på en høyde øst for Sandefjord sentrum.

Prosjekttype
Offentlige bygg
Status
Ferdigstilt
Tidsrom
Juni 2009 - Desember 2010
Byggherre
Sandefjord Kommune
Arkitekt/Rådgiver
Cowi AS
Kontraktsform
Hovedentreprise
Kontraktssum
65,3 mill. kroner ekskl. mva.
Adresse
Vardeveien 20, 3235 Sandefjord

Det ble foretatt sprenging av ca 10 000 m3 i tettbygd område, under strenge rystelseskrav. Det ble utført tilstandsregistrering og satt ut rystelsesmålere. Dette fungerte greit, men tok mye lenger tid enn forventet, grunnet små salver, og dobling av mengder ift beskrivelse.

Plassøpte betongdekker på bæresystem av stål, fundamentert på kumringer til fjell og sprengsteinsfylling. Innspente yttervegger som teglforblendes. Sperretak med valm, tekket med sink. Alu-kledde vinduer med utvendig solskjerming. Innvendig malte flater, gulvbelegg/flis og nedsenket letthimling. Det skal leveres mye teknisk utstyr for kjøkken, avdelingskjøkken, vaskerom, skyllerom, traversheiser på rommene osv. Omfattende utomhusarbeider.

Vi leverer alle bygningsmessige arbeider og alle utomhusarbeidene i forbindelse med sykehjemmet. Elektro-, rør- og ventilasjonsarbeidet, i tillegg til heis, arkitekt og rådgivere er i direkte kontrakt med byggherren.

Kontaktinformasjon

Navn
Veidekke Entreprenør - Vestfold (Bygg)
Postadresse
Kornmagasingata 1, 3160 Stokke
Telefon
+47 33 30 79 79
Send oss en e-post

Kontaktperson

Erland Johansen
Erland Johansen

Distriktsleder Veidekke Entreprenør Vestfold

Stilling
Distriktsleder Veidekke Entreprenør Vestfold
Telefon
+47 33 30 79 79
Send meg en e-post
 

Sosiale nettverk

© 2014 Veidekke ASA | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Skabos vei 4 | Telefon: +47 21055000 | E-post: firmapost[a]veidekke.no | Fakturainformasjon | Kontakt oss | Søk 
Opphavsrett og ansvarserklæring | Retningslinjer for Sosiale medier | Redaktør: Tommy Johansen | Ansvarlig Redaktør: Grete Ingeborg Nykkelmo | veidekke.com | veidekke.no