Lokal navigasjon:

E39 Lyngdal-Flekkefjord (OPS)

Veidekke har bidratt i en sentral rolle ved oppgraderingen av veinettet i Lyngdal og Kvinesdal kommuner.

Prosjekttype
Vei
Status
Ferdigstilt
Tidsrom
April 2004 - September 2006
Byggherre
Statens vegvesen Region Sør
Arkitekt/Rådgiver
Statens vegvesen Region Sør
Partner(e)
VKR-Gruppen
Kontraktsform
OPS – Offentlig Privat Samarbeid
Kontraktssum
1,2 mrd. kroner ekskl. mva.
Adresse
E 39 Lyngdal - Flekkefjord
OPS-prosjekt

Dette er et av OPS-prosjektene – Offentlig Privat Samarbeid – innenfor veisektoren, og det andre Veidekke er med på. OPS-selskapet Allfarveg AS der Veidekke ASA eier 50 %, har kontrakt med Statens vegvesen. Denne kontrakten omfatter finansiering av prosjektet, prosjektering, bygging og drift/vedlikehold i 25 år.

OPS-modellen har vakt oppmerksomhet også utenfor Norges grenser.

Utbyggingskontrakten, som er utført av VKR-Gruppen - Veidekke Entreprenør AS, Kruse Smith AS og Veidekke Agder AS – omfatter prosjektering og bygging av 17,5 km ny tofelts vei på E39, delvis oppgradering av ytterligere 20,5 km tofelts vei, samt nybygg av ca. 9 km riks- og fylkesveier.

Varierte utfordringer

Stort prosjekt med mange aktører, medarbeidere og maskinenheter, meget store mengder masse og materialer, kupert landskap, bruer med lange spenn og nye metoder for brubygging, HMS-oppfølging som på et prosessindustrianlegg – det har vært mange utfordringer i prosjektet.

Noen sentrale data

I prosjektet inngår: sju tunneler (totalt 9 km), 27 betongkonstruksjoner, én hengebru på 566 meter – inkludert 230 meter viadukt, to kassebruer, fem mindre bruer, fire betongkulverter, 15 tunnelportaler, tre planskilte kryss – ett av dem i tunnel.

Veidekke Industri har fått ansvaret for drift og vedlikehold i 25 år.

Kontaktinformasjon

Navn
Veidekke Entreprenør AS, Anlegg
Postadresse
Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo
Besøksadresse
Skabosvei 4
Telefon
21 05 50 00
Telefax
21 05 50 26/28
Send oss en e-post
 

Relatert innhold

- til dette prosjektet

Sosiale nettverk

© 2014 Veidekke ASA | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Skabos vei 4 | Telefon: +47 21055000 | E-post: firmapost[a]veidekke.no | Fakturainformasjon | Kontakt oss | Søk 
Opphavsrett og ansvarserklæring | Retningslinjer for Sosiale medier | Redaktør: Tommy Johansen | Ansvarlig Redaktør: Grete Ingeborg Nykkelmo | veidekke.com | veidekke.no