Arendalsuka 2022

Kom og møt oss i Arendal fra tirsdag 16. august – torsdag 18. august. Veidekke deltar i samarbeidet Bygg Arena Arendal som er lokalisert på Torvet 11/ Baker Jørgensen (2. etg). Kom gjerne innom Veidekkes egen stand innerst i Pollen for en prat og en kopp kaffe.

Foto: @Arendalsuka / Mona Hauglid

Vi deltar, arrangerer eller er med i regi på følgende arrangementer:

Tirsdag 16. august

08.35: Slik kan Norge halvere utslippene fra bygg og anlegg. Bygg Arena Arendal.

Medvirkende i debatt: Espen Barth Eide (Ap), klima- og miljøminister (Forespurt), Une Bastholm (MDG), Partileder og nestleder EMK, Stortinget (Forespurt), Nikolai Astrup (H) (Forespurt). Medlem av EMK, Konsernsjef Jimmy Bengtsson – Veidekke , Sonja Horn, Adm. Dir, Entra ASA.

Eventside:  https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17859

10:30-11.20: Nye forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Bygg Arena Arendal.

Medvirkende: Sverre Myrli, Næringskomiteen (AP) Helge Orten, Finanskomiteen (H), Egil Hogna, konsernsjef Norconsult AS og Jimmy Bengtson, konsernsjef Veidekke ASA.

Eventside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17750

18.00-20.00: AFTERWORK med Veidekke i Bygg Arena Arendal.

Mingling, powerpointfri sone og enkel servering. Ledelsen ønsker velkommen.
Eventside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18871

Onsdag 17. august

08:30 - 10:30: Mangel på fagarbeidere er en trussel for utviklingen av Norge. Bygg Arena Arendal.

Medvirkende: Halvard Hølleland, St.skr. Kunnskapsdepartementet (AP), Anna Molberg, Stortingsrepresentant (H), Jon Erik Døvik, Forsker (FAFO), Anne Kristine Eggen Lervik, Leder strategisk innovasjon og kommunikasjon (Fagskolen), Faizulla Muradi, Tømrerlærling (BRG), Nina Solli, Adm. direktør (BNL), Steinar Krogstad, Nestleder Fellesforbundet, Torbjørn Røe Isaksen, Møteleder (E24).

Eventside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17795

09:30 - 11:00: Hvilke erfaringer har næringslivet med et mangfoldig og inkluderende arbeidsliv? Nosytten/ Lille hotell.

Blant annet med Veidekke v/ konserndirektør Lars Erik Lund og Sisters in Business v/ Sandra Tollefsen.

Eventside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17826

10.30-11.20: Den nye Norgesmodellen – verdensledende løsninger fra norsk bygg og anleggsbransje. Vil staten og kommunene velge best eller billigst? Bygg Arena Arendal.

Medvirkende: Julie Brodtkorp, Administrerende direktør (MEF), Gjertrud Synnøve Helland, Leder juridisk avd. (Veidekke), Steinar Krogstad, Nestleder Fellesforbundet, Harald V. Nikolaisen, administrerende direktør (Statsbygg), Jan-Erik Larsen (debattleder), Robert Steen, Byråd for helse/styreleder (Fair Play Norge/ Oslo kommune), Trine Lise Sundnes, Arbeids og sosialkomiteen, (AP).

Eventside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18127

12.20: Hvordan påvirker teknologi fremtidens rekrutteringsbehov?

Medvirkende: Liv Kari Skudal Hansteen, adm.dir (RIF), Kirsti Kierulf, adm.dir (Norsk kommunalteknisk forening), Jonas Holme, Forskningssjef (Sintef Community), Thomas Norland, Kompetansesjef (EBA), Øystein Dale, Direktør innovasjon og digitalisering (HRP).

Eventside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18132

Torsdag 18. august

10.00-11.00 Psykemeldt, hva nå? Fontenehus Norge. Frivillighetsteltet.

Medvirkende: Torbjørn Røe Isaksen, Samfunnsredaktør (E24), Marte Kvittum Tangen, Leder (Norsk forening for allmennmedisin), Sonja Skinnarland, Arbeids- og tjenestedirektør (NAV), Lars Erik Lund, Konserndirektør for strategi og bærekraft (Veidekke ASA), Ellen Rønning-Arnesen, Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet (AP), Camilla Eidsvold, Fylkesvaraordfører, Viken fylkeskommune (SV), Anna Moberg, Stortingsrepresentant (H), Andrine Hanssen-Seppola, Nestleder (Senterungdommen).

Eventside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17240

11.30-12.15: Vi lover spennende arbeidsplasser til alle!

Arendal Ung på Torvscenen utenfor Baker Jørgensen. Det er for få fagarbeidere i Norge. Vi må øke rekrutteringen, og få større mangfold i bygg og anleggsnæringen i Norge. Med vårt arrangement på Torvscenen ønsker vi å skape engasjement og vise muligheter slik at vi kan få ungdom til å velge yrkesfag og bli fagarbeider i bygg- og anleggsbransjen.

Eventside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/17520

12.20-13.10: Galopperende kostnadsutvikling. Bygg Arena Arendal

Kunnskap om egen produktivitet i lys av korona, energikrise og krig. Innledning med problembeskrivelse v/Stig Bech, styreleder Norsk Eiendom.
Panelsamtale 30 min: Nejra Macic (Prognosesenteret), Daniel Siraj (OBOS), Harald Vaagaasar Nikolaisen (Statsbygg), Representant fra en entreprenør.

Eventside: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18148