Riving

Vi utfører alle typer riveoppdrag innen bygg, infrastruktur og konstruksjoner. Vår maskinpark er solid og vi har spesialutstyr for å håndtere komplekse rivejobber.

Rivemaskiner river et bygg. Vann sprutes på. Foto.

Vi har godt utvalg av maskiner og spesialutstyr for denne typen arbeid. Vi er spesielt godt rustet for tunge betongbygg og høye konstruksjoner samt knusing og sortering av betong/tegl.

Innvendig riving

Vi har kompetanse og utstyr til å utføre alle typer innvendig riving og stripping av bygg. Vi har også eget utstyr for betongsaging og kjerneboring i betong. 

Farlig avfall 

Det stilles strenge krav til sanering av asbestholdig materiale, og vi har eget mannskap med nødvendige godkjenninger for denne typen arbeid. Vi har også alt nødvendig utstyr, inkludert forskriftsmessig asbestsaneringsbrakker. Vi håndterer alle typer farlig avfall, herunder PCB og tungmetaller.  

 

Kontakt oss