Pukk og grus

Lokale og regionale kunder - små og store

Veidekke Industri er landets nest største produsent av pukk og grus. Våre pukkverk leverer til lokale og regionale entreprenører, kommuner, private kunder, Statens vegvesen og vi leverer tilslagsprodukter til asfalt- og betongindustrien. Vi produserer årlig opp mot 5 millioner tonn pukk og grus til bygg- og anleggsindustrien. Les mer...

Aktuelle prosjekter

Noen av våre pågående prosjekter

Loading ticker data

Sosiale nettverk

Veidekkeblogger

Johnny Kellner , teamveidekke.no

Veidekkes bilder på Flickr

Bilder fra pressemeldinger , Tunnel , Betong , Bruer , Armering , Asfalt , Ledelse

Twitter og Instagram

@veidekke_asa , Veidekke Instagram , @veidekke_se

© 2014 Veidekke ASA | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo | Skabos vei 4 | Telefon: +47 21055000 | E-post: firmapost[a]veidekke.no | Fakturainformasjon | Kontakt oss | Søk 
Opphavsrett og ansvarserklæring | Retningslinjer for Sosiale medier | Redaktør: Tommy Johansen | Ansvarlig Redaktør: Grete Ingeborg Nykkelmo | veidekke.com | veidekke.no