Pressemeldinger

31.03.2023

Veidekke bygger nye kontorer og forretningslokaler for Volvo Lastvagnar AB

Veidekke har inngått en avtale med Volvo Lastvagnar AB om å bygge kontorer og forretningslokaler i Lundby, Göteborg. Kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i samspill og omfatter ca. 38 000 kvm. Kontraktsverdien er på ca. 1 500 mill. kroner og prosjektet er forventet ferdigstilt i 2025. Prosjekteringen startet i andre kvartal 2022 og oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for første kvartal 2023.

Turnebussen med kjerneteamet
23.02.2023

Tradisjonelle kjønnsroller begrenser jenters skole- og utdannelsesvalg

Søknadsfrist for videregående opplæring første mars: Veidekke har nylig vært på Norgesturné og møtt ungdommer på 40 skoler fra Larvik i syd til Kirkenes i nord. Tradisjonelle kjønnsroller begrenser særlig jenters skole- og utdannel­s­esvalg, men i langt mindre grad i Midt- og Nord-Norge enn på Østlandet. Opinion har på oppdrag av Veidekke gjennomført en undersøkelse blant studieråd­givere i ungdoms­skolene som bekrefter dette for ungdommene og deres foreldre.