Varsling av kritikkverdige forhold

Vet du om kritikkverdige forhold i Veidekke? Meld fra til oss!

Mann holder telefon og trykker. Foto.

Slik varsler du

Kommer du over avvik fra krav, regelverk og etiske normer i Veidekke? Meld fra til oss gjennom varslingskanalen vår, slik at vi kan fange opp og følge opp forholdene.

Varsle her
Meld fra om kritikkverdige forhold

Dersom du har tilbakemeldinger på arbeid utført av Veidekke, kan du sende disse til firmapost@veidekke.no

Hva er kritikkverdige forhold?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i virksomheten. Med kritikkverdige forhold mener vi brudd på lover, interne regler eller etiske normer. Det kan være:

  • forhold som setter liv og helse i fare, som farlige produkter, manglende sikkerhetstiltak i arbeidet, eller rusmisbruk 
  • hendelser som påvirker arbeidsmiljøet, som mobbing, trakassering eller diskriminering 
  • økonomiske forhold, som, underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri, brudd på konkurranselover og annen utroskap i tjenesten 

Hvem kan varsle?

Du kan bruke varslingskanalen vår uansett hvilken relasjon du har til Veidekke. Enten du selv jobber i Veidekke, er ansatt gjennom underentreprenør, er leverandør, samarbeidspartner eller annet.

Hva skjer når du har varslet?

Alle varsler blir behandlet strengt fortrolig. Du kan varsle anonymt, men husk at det kan være vanskelig å følge opp et anonymt varsel.

Kontakt oss