Sponsing og støtte

Veidekke er stolt støttespiller for idrett og kultur i Norge. Gjennom våre samarbeidsavtaler har vi som mål å bidra til å styrke viktige sosiale møteplasser og å skape glede og positivitet i samfunnet. 

Vi er lidenskapelig opptatt av å bygge lag og å sette menneskene først. Dette er hovedkriteriene for våre avtaler. For å sikre at vi velger riktige samarbeidspartnere, har vi utarbeidet følgende kriterier for sponsoravtaler:

  • Sponsoratet må være innenfor områdene idrett, kultur eller helse- og frivillige organisasjoner. 
  • Samarbeidet må være i tråd med våre verdier
  • Aktivitetene som støttes skal fremme lagarbeid og fellesskap
  • Sponsoratet skal støtte mangfold og likestilling, minske ulikheter og forhindre utenforskap. 

Vi sponser ikke: 

  • Enkeltpersoner
  • Religiøse eller politiske organisasjoner eller aktiviteter
  • Aktiviteter som inneholder vold og/eller er skadelig for miljøet (f.eks. motorsport og kampsport)
  • Arrangement og tilhørende aktiviteter i forbindelse med russefeiring og andre turer og reiser som ikke møter våre kriterier
  • Ekstrem- og risikosport
  • Midler til bygninger, infrastruktur, vedlikehold

Hvis ditt prosjekt passer innenfor disse kriteriene, er du velkommen til å sende en henvendelse til oss på sponsor@veidekke.no