Hvorfor jobbe i Veidekke?

I Veidekke bygger vi lag. De beste resultatene kommer når vi samarbeider, når folk møtes og ideer deles. Det er mange grunner til å jobbe i Veidekke. Her kan du lese om noen av dem.

Ansattgoder og fordeler 

Vi jobber etter gjeldende tariffavtaler og har konkurransedyktige betingelser. I tillegg får du som ansatt en rekke ansattgoder og fordeler.

Bedriftshelsetjeneste

Som ansatt har du krav på bedriftshelsetjeneste for å få hjelp til arbeidsrettet medisinsk behandling, rehabilitering, og forebyggende helsearbeid.

Vi har blant annet  egen bedriftshelsetjeneste med

  • bedriftslege
  • sykepleiere
  • fysioterapeuter 
  • ergonomer

I tillegg har vi avtaler med psykologer og andre i spesialhelsetjenesten. Målet er å fremme god fysisk og psykisk helse, og et bærekraftig og sunt arbeidsliv. 

Les mer bedriftshelsetjenesten i Veidekke.  

Bonus

Som ansatt hos oss inngår du i vårt bonusprogram. Når vi bonusmålene våre, betaler vi ut et forhåndsdefinert bonustillegg til alle ansatte.  

Rabatter

I vår fordelsportal har vi samlet attraktive tilbud fra en rekke butikker og bedrifter. Dette er rabatter på alt fra bilutleie, kjøkken og maling til hjemmeelektronikk.   

Pensjon- og personforsikringer

Vi har gode person- og pensjonsforsikringer. De dekker deg både når du er på jobb for Veidekke, i fritiden og på reise.   

Foreldrebetaling 

Foreldrebetaling Vi dekker lønn ved foreldrepermisjon. Utbetalingen følger mors valgte dekningsgrad i prosent (80% versus 100%).  

Har mor og far vært yrkesaktive med pensjonsgivende inntekt 6 av de 10 siste månedene før foreldrepermisjonen begynner, har begge foreldre rett på foreldrepenger.

Permisjonen deles da inn i mødrekvote og fedrekvote, og fellesperioden som til en viss grad kan fordeles mellom foreldrene. 

Individuell kompetanseutvikling 

Alle ansatte har medarbeidersamtaler for å planlegge og følge opp sin individuelle utvikling. Samtalene er viktige verktøy for å planlegge karriereveier, sette en utdanningsplan og overvåke utviklingsmuligheter i Veidekke. 

Les mer om karriere- og utviklingsmuligheter i Veidekke

Bedriftshytter

Vi eier seks hytter i Norge som vi leier ut til våre ansatte og deres familier til en rimelig penge. 

Nettverk og sosiale aktiviteter 

Som ansatt hos oss kan du delta i aktiviteter og nettverk innen en rekke ulike områder. For eksempel:  

  • karrierenettverk for unge ansatte
  • kvinnenettverk
  • idrettsgrupper
  • turgrupper 
  • kunstforening
  • fiskeforening

Vi bygger mennesker

Vi bygger ikke bare med grus og betong. Vi har også en høyere hensikt. Vi ønsker å bygge mennesker. Mennesker med hjertet på rett sted, som ønsker å bygge gode, rettferdige og inkluderende samfunn – sammen med oss ​.  

Inkluderende kultur og mangfold 

Som ansatt hos oss får du være del av et miljø og en kultur der motgang blir sett på som lærdom, og der du får vokse og levere resultater over tid. Vår spennende arbeidsplass er bygget på involvering, innovasjon og ansvar. Vår bedriftskultur bygger på tydelige verdier og medeierskap. Men fremfor alt en engasjerende, inkluderende og kunnskapsrik måte å jobbe på.  

Les mer om vår visjon og våre verdier

Slik jobber vi med mangfold 

Gøy på jobben

Fornøyde ansatte viser større omsorg og omtanke for sine kolleger og tar bedre beslutninger. Derfor er det ikke bare lov å ha det gøy på jobb hos oss, det er en del av vår kultur. 

Medeierskap og aksjeprogram for ansatte

Vi tror at det å eie en del av sin egen arbeidsplass gjør det enda morsommere å jobbe. Derfor har vi Veidekkes aksjeprogram for ansatte. Alle ansatte får tilbud om å kjøpe aksjer i Veidekke til rabattert pris hvert år. I dag eier de ansatte ca. 10 % av aksjene i selskapet. Det gjør oss til den tredje største eiergruppen. Det er unikt blant store selskaper i Norge.

Kontakt oss