Karriere og utvikling

Veidekke er et stort selskap med virksomhet i hele Skandinavia. Det gir deg store muligheter til å utvikle deg og gjøre en karriere.

Veidekke er et stort selskap med virksomhet i hele Skandinavia. Det gir deg store muligheter.

Hvordan ønsker du å utvikle deg? Vi er et stort selskap med mange profesjonelle roller og forretningsområder. Vår ambisjon er å kunne hjelpe deg å ta neste skritt i karrieren din hos oss og tilrettelegge for intern mobilitet.

Dette tilbyr vi deg

Personlig utvikling

Vi tilbyr individuell utvikling gjennom hele din Veidekke-karriere. I medarbeidersamtaler og gjennom arbeid med mål blir du og lederen din enige om hva du trenger å utvikle. Dette inkluderer læring og utvikling gjennom blant annet

 • Arbeidserfaring
 • Utprøving av nye måter å jobbe på
 • Deltakelse i rolletilpassede utviklingsløp
 • Fagspesifikk opplæring
 • Mentoring eller annen tett oppfølging i perioder

 

Bedriftsintern opplæring

Vi ønsker å gi deg gode forutsetninger for å utvikle deg. Vi mener vi lærer best på jobb når vi

 • får være aktive problemløsere
 • samhandle med andre
 • og når nye ferdigheter settes i sammenheng med jobben din.

Derfor tilbyr vi rolletilpassede utviklingsløp, som sikrer at du til en hver tid er faglig oppdatert innenfor det som forventes av din rolle. Du deltar i disse utviklingsløpene sammen med andre som har samme rolle som deg, slik at du kan lære sammen med dem du praktiserer arbeidet med til daglig, og bli enda bedre gjennom erfaringsutveksling med andre som løser problemer i de samme situasjonene som deg.

Du får opplæring og trening i Veidekkes måte å gjennomføre prosjekter på, alt fra vår overordnede prosjektmodell til fagspesifikk opplæring innenfor en rekke områder som:

 • Usikkerhetsstyring
 • Økonomioppfølging
 • Arbeid med mål og oppfølging av virksomhetens strategi
 • Produksjon og teknologi
 • Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS)
 • Jus og kontraktsforståelse
 • Etikk og regeletterlevelse
 • Energi og miljø
 • Kvalitet
 • Kommunikasjon og ledelse
Lederutdanning

En god leder får sine medarbeidere til å utvikle seg og trives. Derfor investerer vi mye i lederne våre.

Går du videre til en seniorstilling i Veidekke, vil du få tilbud om lederutvikling tilpasset ditt nivå og forventningene vi har til din rolle.  Du vil også delta på ledersamlinger der du bidrar i arbeid med strategi og målsetting for din enhet, og får kompetanseheving som leder.

Program for nyutdannede

Er du nyutdannet student? Da kan du delta på vårt eget nyutdannetprogram – Fundament. Programmet er ettårig og har faglig variasjon.

Din jobbhverdag vil være på prosjekt, anlegg eller i driftskontrakter. Du vil i tillegg delta på samlinger, webinarer og kurs med andre nyutdannede. Erfaringsutveksling, nettverksbygging og selvledelse er viktige temaer i programmet. 

Les mer om Fundament, vårt program for nyutdannede

Les mer om hvorfor du bør jobbe i Veidekke