Våre yrkesroller

I Veidekke finnes det mange ulike yrkesroller. Vi trenger ulike ferdigheter og personligheter når vi bygger og vedlikeholder stadig mer komplekse bygg- og infrastrukturprosjekter. Her kan du lese om noen av de rollene du kan ha når du jobber hos oss.