Personvern

Denne informasjonen forteller hvordan Veidekke ASA (org. nummer: 917 103 801) og datterselskaper samler inn og bruker personopplysninger om deg som besøkende.

Veidekke er opptatt av at du skal kjenne deg trygg når du besøker våre nettsider, og at dine personopplysninger blir behandlet på riktig måte. Dersom du har spørsmål finner du kontaktinfo nederst i dette dokumentet. Veidekkes konsernsjef er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

I den enkelte virksomheten er det administrerende direktør/daglig leder som er behandlingsansvarlig. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Dette dokumentet inneholder informasjon om hva du har krav på når det samles inn opplysninger om deg fra nettstedet vårt, generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, hvilke rettigheter du har, og hvor du kan henvende deg om du har spørsmål vedrørende reglene for personvern/GDPR (General Data Protection Regulation).

1 Behandling av personopplysninger på Veidekkes og datterselskapers nettsider

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Veidekkes behandlinger av personopplysninger på Veidekkes og datterselskapers nettsider, med mindre annet er oppgitt under.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Iterate er Veidekkes databehandler for nettsider, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Evry er vår driftsleverandør for nettsidene veidekke.no, veidekke.com, stalbygg.no, blockberge.no, valdresbygg.no, og asphaltcoredams.com.

Det er kun Veidekke og Evry som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Veidekke og Evry regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

1.1 Nettstatistikk

Veidekke samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsidene som er nevnt i punkt 1.

Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedene. Vi kan se hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx.

I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics og GA Audiences på våre nettsteder.

Dette er verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Veidekke til andre aktører. Tilgangen til Google Analytics leveres ut til de mediebyråer Veidekke har avtale med, i den hensikt å analysere statistikk.

1.2 Informasjonskapsler

Veidekke bruker informasjonskapsler (cookies) for å kunne huske hvem du er, og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Vi er pålagt av EU og informere deg om det.

Surfer du på Veidekkes nettsider er det å anse som ditt samtykke.

Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre brukeren både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.

Brukeren har rett til å få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på Veidekkes nettsider:

Advertising:
Doubleclick
Facebook custom audiences
Facebook pixel

Essential:
Google Tag Manager

Site Analytics:
Google Analytics
GA Audiences

Sosiale medier:
Facebook connect

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

1.3 Søk

Veidekke lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i søkeverktøyet Google Analytics.

Formålet med behandlingen er å forbedre nettsidenes innhold basert på søk som ikke har treff, men som er relevant.

Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir kun lagret i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

1.4 Søke jobb

Søknader skal sendes via vår rekrutteringsportal på www.veidekke.no/jobb.

Når du ønsker å søke jobb i Veidekke, blir du bedt om å gi ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger. Obligatoriske personopplysninger som innhentes er navn, adresse, e-post og telefonnummer.

Informasjon om lagringstid på din søknad fremgår i samtykkeerklæringen.

1.5 Nyhetsbrev

Veidekke og datterselskaper sender ikke ut nyhetsbrev på sine nettsider.

1.6 Forespørsler om tjenester

På enkelte av Veidekkes nettsider, er det mulig å sende inn skjema med forespørsel om tjenester, som f.eks asfaltlegging. Her legges kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av den ønskede tjenesten inn.

Veidekke behandler personopplysninger du gir oss i anledning interesse eller som (fremtidig) kunde.

Det kan dreie seg om f.eks. navn, fødselsdato, e-postadresse, postadresse, telefonnummer eller annen informasjon du gir oss eller som er nødvendig for ivaretagelse/oppfyllelse av kundeforholdet, blant annet med henblikk på rettigheter og plikter, garantiforpliktelser og lignende.

I forbindelse med et kundeforhold kan det være nødvendig for oss å kreve kredittopplysning med det som formål å vurdere kredittverdighet. Veidekke forholder seg til gjeldende lovgivning om personopplysninger og personvern.

Disse personopplysningene går inn i Veidekkes e-postsystem og behandles som beskrevet i punkt 2.

1.7 Abonnere på pressemeldinger

På Veidekke.no og Veidekke.com kan du abonnere på pressmeldinger. Veidekke registrerer da navn, firma og e-post, og telefon, og sender automatisk ut pressemeldinger til oppgitt e-post. Du kan når som helt avslutte abonnementet ved å følge denne linken.
Det er kun e-post som er obligatorisk informasjon.

2 E-post og telefon

Veidekke benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet.

Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling registreres og behandles kun for det formål de er innhentet. Veidekkes medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter.

Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e postboksen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e post.

3 Sosiale medier

3.1 Facebook

Veidekke har flere Facebooksider som den enkelte virksomhet har ansvar for.

Veidekke bruker Facebook-sidene for å kunne kommunisere med potensielle kunder, og for at interesserte kan innhente informasjon om Veidekke, og få svar på eventuelle spørsmål.

Stillingsannonser legges også ut, og besøkende har anledning til å stille spørsmål om disse.

Ikke legg ut sensitive opplysninger om deg selv, eller personopplysninger om andre. Veidekke ser gjennom alle kommentarer og sletter upassende innlegg.
3.2 Instagram

Veidekke har flere Instagram-kontoer som de ulike delene av selskapet har ansvaret for. Veidekke bruker kontoene til markedsføring og kommunikasjon med potensielle kunder, ansatte og partnere.

Ikke legg inn sensitive opplysninger om deg selv eller personlig informasjon om andre i kommentarfeltet. Veidekke vurderer alle kommentarer og sletter upassende innlegg.
3.3 LinkedIn

Veidekke i Norge har en Linked-In-side. Den brukes til å kommunisere med potensielle medarbeidere og å gi de som er interessert mulighet til å se nyttig informasjon om Veidekke og få svar på eventuelle spørsmål.

Jobbannonser er også lagt ut og besøkende har mulighet til å stille spørsmål om dem.

Ikke legg inn sensitive opplysninger om deg selv eller personlig informasjon om andre. Veidekke vurderer alle kommentarer og sletter upassende innlegg.
3.4 Twitter

Veidekke i Norge har en Twitter-konto. Veidekke bruker kontoen til markedsføring og kommunikasjon med potensielle kunder, ansatte og partnere.

Twitter fungerer slik at det ikke er mulig å legge kommentarer på en annen persons eller bedrifts konto.

4 Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet.

Veidekke har gitt denne informasjonen i dette dokumentet, og vil henvise til det ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i et av Veidekkes systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Veidekke ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Den registrerte kan ved spørsmål kontakte Veidekkes uavhengige personvernombud, og eventuelt kontakte Datatilsynet direkte hvis ønskelig.

Dersom behandling av personopplysninger er basert på samtykke, kan dette når som helst trekkes tilbake. Dette får ikke betydning for behandling som har skjedd før samtykket er trukket tilbake.

5 Kontaktinformasjon

E-post: personvern@veidekke.no