Helse og arbeidsmiljø

Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av et helsefremmende arbeidsmiljø der alle tar ansvar for hverandres helse. Både fysisk og psykisk.

Menn på brakkerigg som ler. Drikker kaffe. Foto.