header

Helse og arbeidsmiljø

Våre arbeidsplasser skal kjennetegnes av et helsefremmende arbeidsmiljø der alle tar ansvar for hverandres helse. Både fysisk og psykisk.

Menn på brakkerigg som ler. Drikker kaffe. Foto.