Veidekkes HMS-pris

Veidekkes HMS-pris anerkjenner systematisk og planmessig arbeid for å gjøre arbeidet sikrere, fremme godt arbeidsmiljø og redusere skader og fravær. I vurderingen blir det også lagt vekt på kreativitet og nytenking.

Mann på byggeplass med hjelm og visir. Foto.

Positiv konkurranse og erfaringsutveksling

Prisen skal bidra til å fremme positiv konkurranse og oppmuntre til erfaringsutveksling i HMS-arbeidet. Kandidater kan være prosjekter, enheter eller enkeltpersoner.

HMS-prisen er utdelt siden 1997, i forbindelse med Veidekkes HMS-uke. 

Vinnere av Veidekkes HMS-pris

År

Navn på vinner

Virksomhetsområde

2022 Protonsenteret i Bergen Veidekke Anlegg, Norge
2021 Veidekke Bane Veidekke Infrastruktur, Norge
2020 Grande Entreprenør Veidekke Bygg, Norge
2019 Veidekkes svenske gruveenhet Veidekke Anläggning, Sverige
2018 Vallø miljøoppryddingsprosjekt ved Tønsberg Veidekke Anlegg, Norge
2017 E134 Damåsen-Tislegård ved Kongsberg Veidekke Anlegg, Norge
2016 Prinsensgate 26 i Oslo Veidekke Bygg, Norge
2015 Hellemyrhallen ved Kristiansand Veidekke Bygg, Norge
2014 Marienfryd på Ensjø i Oslo Veidekke Bygg, Norge
2013 Sørlandssenteret, Veidekke Agder Veidekke Bygg, Norge
2011/12 Entreprenør M. Kristiseter Veidekke Bygg, Norge
2010 Mikael Lidstöm, Bygg Stockholm Veidekke Bygg, Sverige
2009 Gulskogen senter i Drammen Veidekke Bygg, Norge
2008 Veidekke Industri, Distrikt Finnmark Veidekke Industri, Norge
2007 CVU Øresund Hoffmann A/S, Danmark
2006 Kolo Veidekke, Region Midt-Norge Veidekke Industri, Norge
2005 Prosjekt Tjuvholmen Veidekke Bygg, Norge
2004 Skub Skoleutviklingsprosjekt Hoffmann A/S, Danmark
2003 Spesialprosjekt, Avdeling Betong, Vei/Bane Veidekke Anlegg, Norge
2002 Grane-prosjektet Veidekke Anlegg, Norge
2001 British High Comission, Dar es Salaam, Tanzania Veidekke Anlegg, Norge
2000 Åstveit Sykehjem Veidekke Bygg, Norge
1999 Kårstø Utbyggingsprosjekt Civil II Veidekke Anlegg, Norge
1998 Styringsgruppen for forbedringer i Region Syd Veidekke Bygg, Norge
1997 Nordkapptunnelen Veidekke Anlegg, Norge