HMS-uka

Veidekke har gjennom mange år satt spesielt fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS) gjennom flere ulike tiltak, og ett av de viktigste har vært HMS-uka.

Bygningsarbeider med spikerpistol. Stillas. Foto

Øvelser og læring i Veidekkes HMS-uke

Siden 2011 har vi arrangert en årlig HMS-uke i hele konsernet. Uken har ett felles program og alle medarbeidere har gjennomført planlagte aktiviteter. Etter over ti år med HMS-uker i Veidekke, er organisasjonen godt kjent med formen og formatet på aktivitetene i uka.

I HMS-uka ønsker vi å legge til rette for øvelser og læring for egne medarbeidere og samarbeidspartnere. 

HMS-uka 2023 i Veidekke. Illustrasjon.

HMS-uka 2023.

Målet for HMS-uka de siste årene, har vært å forsterke en kultur der vi bryr oss om hverandre og sier ifra når vi oppdager noe som kan sette liv og helse i fare. Veidekke ønsker å gjøre sikkerhet til et kollektivt ansvar, noe som betyr at vi ikke bare har ansvar for å passe på oss selv, men også alle de andre rundt oss.

Alle gjør feil, vi tolker og opplever risiko ulikt, og det er svært individuelt hva vi aksepterer. Ved å skape en kultur der vi passer på hverandre, reduserer vi sannsynligheten for at enkeltpersoners valg i ytterste konsekvens kan sette liv og helse i fare.

Kontakt oss