Bedriftshelsetjeneste

Veidekkes bedriftshelsetjeneste jobber for at alle våre ansatte skal beholde en god fysisk og psykisk helse og ha et godt arbeidsmiljø.

Mobilitetscontainer med el-sykler for utlån. Foto.

Tjenesten er sentral i tilretteleggingen for trivsel og godt arbeidsmiljø på jobb. Bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet.

Mål for bedriftshelsetjenesten

 • Flere gode arbeidsår for alle
 • Prioritere forebygging av arbeidsrelatert sykdom
 • Bedre helse gjennom godt arbeidsmiljø
 • Forebygge utstøting fra arbeidslivet

Hva gjør bedriftshelsetjenesten?

Bedriftshelsetjenesten i Veidekke bidrar på områder som arbeidsmiljø, arbeidshelse og undervisning og kurs.

Arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjenestens oppgaver innen arbeidsmiljø: 

 • Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger
 • Yrkeshygieniske målinger og rådgivning (støy, støv, gass og vibrasjoner)
 • Konsultasjoner om arbeidsrelaterte forhold
 • Bistand ved konflikter, mobbing og trakassering
 • Beredskapsøvelser
Arbeidshelse

Bedriftshelsetjenestens oppgaver innen arbeidshelse: 

 • Forebygging av muskel-/skjelettplager som skyldes arbeidsmiljøet
 • Målrettede arbeidshelseundersøkelser
 • Konsultasjoner om arbeidsrelaterte forhold
 • Bistå ved oppfølging av fravær
 • AKAN: Bistå ved oppfølging av arbeidstakere med rusproblemer og spilleavhengighet
 • Omsorg/debriefing ved ulykker, alvorlige hendelser og dødsfall
Undervisning og kurs

Vi har følgende undervisning og kurs:

 • Førstehjelpskurs
 • HMS 40 timers kurs
 • Konfliktforebygging og -håndtering
 • Fraværsforebygging og -oppfølging
 • AKAN
 • Ergonomi
 • Psykisk helse
 • Stressforebygging og -mestring

Vi har egne retningslinjer for rus og spill som en del av vårt AKAN-arbeid og forebyggende HMS-arbeid. Dette gjelder for alle i selskapet.

Se Veidekkes retningslinjer for rus og spill

Kontakt oss