Gjeldsinformasjon

Her finner du informasjon om våre kredittfasiliteter og obligasjoner, finansieringsstrategi og kredittvurderinger.

Kredittfasiliteter og obligasjoner

Veidekke henter finansiering til å drive virksomheten fra bank-, obligasjons- og sertifikatmarkedet. Låneporteføljen er differensiert med hensyn til både lånekilder og forfallstruktur.

Høsten 2020 ble salget av Veidekke Eiendom gjennomført, og i desember 2020 inngikk Veidekke avtaler om refinansiering av banklån tilpasset en rendyrket entreprenørvirksomhet. De nye avtalene er en kassakreditt i DNB på NOK 1,75 milliarder med rullerende 364-dagers løpetid og en trekkfasilitet hos SEB på NOK 0,75 milliarder med tre års løpetid og to påfølgende ettårige forlengelsesopsjoner. Ved utgangen av 2021 var lånerammene ubenyttet.

I første kvartal 2022 gjennomførte Veidekke et frivillig tilbakekjøp for obligasjonslånet VEI10, som har forfall 19. mars 2025. Obligasjonslånet hadde opprinnelig et utestående volum på NOK 600 millioner, hvorav totalt NOK 407 millioner ble kjøpt tilbake til kurs 103,20, med utbetaling 20. januar 2022. Etter tilbakekjøpstilbudet utgjør Veidekkes obligasjonslån NOK 193 millioner.

Konsernet hadde ingen utestående sertifikatlån ved utgangen av 2021.

Norske obligasjonslån

Låneavtale Registreringsdokument/
Prospekt
Verdipapirdokument/
Lånebeskrivelse
ISIN NO 0010819261 Registreringsdokument Verdipapirdokument

Klikk på lenkene i tabellen for å laste ned låneavtaler, registreringsdokument/prospekt og verdipapirdokument/lånebeskrivelse i pdf.

 

Finansieringsstrategi

Veidekke skal være finansielt solid. I finansieringen benytter vi en kombinasjon av gjeld og egenkapital. Det langsiktige kapitalbehovet dekker vi gjennom lengre lånefasiliteter, fortrinnsvis i obligasjonsmarkedet.

I en prosjektvirksomhet som Veidekke kan det kortsiktige behovet for finansiering variere mye, og vi trenger derfor romslige trekkfasiliteter.

Kredittvurderinger

Veidekke har ingen offisiell kredittrating, men overvåker kvantitative og kvalitative faktorer som påvirker kredittverdigheten. Målet er at konsernets netto rentebærende gjeld over EBITDA siste 12 måneder ikke skal overstige 3,0. Per 31. desember 2021 hadde konsernet en netto rentebærende posisjon på NOK 3,7 milliarder, og dette forholdstallet var følgelig ikke relevant.

Kontakt oss