Fakturainformasjon

Her får du informasjon om hvordan du sender og merker fakturaer som skal til oss i Veidekke Norge.

Skilt med Veidekkes logo. Foto.

Riktig merking av fakturaer

For at fakturaen din skal få rask og riktig behandling, er det viktig at du merker den med vårt prosjektnummer. Alle fakturaer som sendes Veidekke, må merkes med prosjektnummer. Om du ikke har prosjektnummer for det aktuelle kostnadsstedet, ta kontakt med oss på regnskap.

 • Fakturaer uten prosjektnummer kan ikke behandles av oss, og vil bli returnert.
 • Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav.
 • Vi betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

Kontakt oss

Telefonnummer til regnskap i Veidekke Norge er via vårt sentralbord: +47 21 05 50 00.

Fakturainformasjon til selskaper i Veidekke

Selskapsnavn Organisasjonsnummer (org.nr)
Veidekke ASA (konsernadmin) 917 103 801
Veidekke Entreprenør AS 984 024 290
Grande Entreprenør A/S 912 051 625
Seby AS 948 829 703
Veidekke Logistikkbygg AS 971 203 587
Valdresbygg AS 955 040 163
Skuledrift AS 991 131 825
Rudsflata 11 AS 986 483 829
JV Vedeci ANS 915 541 488
Øst AS 991 421 734
Øst Boligprosjekter AS 998 125 529
Veidekke Industri 913 536 770

 

Slik sender du faktura

Elektronisk faktura i EHF-format

Vi kan motta faktura i EHF-format (Elektronisk Handelsformat). Dette er statens standardformat for elektronisk fakturering.

 • Det er viktig at prosjektnummeret plasseres riktig i overføringsfilen. Nummeret skal legges i ett av disse feltene:
  1. cbc:ProjectReference
  2. cbc:AccountingCost
  3. cac:OrderReference/cbc:ID
  4. cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
  5. cbc:Note
  6. cbc:BuyerReference
 • Fakturabilde skal alltid følge med, enten i i PDF- eller TIF-format.
 • Filnavn-prefiksene må være lik. For eksempel faktura123.xml og faktura123.pdf.
 • Vi foretrekker at filene ikke er zippet.

Se veileder for bruk av EHF-format for systemleverandører på anskaffelser.no

Faktura på e-post
 • Fakturaer på epost skal sendes til e-postadressen: faktura.entreprenor@veidekke.no
 • Fakturaen skal være som vedlegg til e-posten i PDF- eller TIF-format.
 • Det må kun være en faktura pr. e-post.
 • Fakturanummeret bør stå i emnefeltet.
 • Eventuelle bilag skal inkluderes i PDF -filen og kan være maks 100 Mb.
Faktura i posten

Fakturaer på papir sendes til:

«Selskapsnavn»
«Organisasjonsnr»
Postboks 2780
7439 Trondheim

Denne adressen skal kun brukes til faktura og kreditnota. All annen korrespondanse skal sendes direkte til selskapenes postadresser.

Se kontaktdetaljene og postadresser til Veidekkes selskaper.

 

Slik fakturerer du selskapene våre

Veidekke Entreprenør AS
 • Ønsker ikke å motta faktura/kreditnota på papir fra våre norske leverandører.
 • Faktura fra utenlandske firmaer kan sendes direkte til faktura.entreprenor@veidekke.no
Veidekke Industri AS
 • Alle fakturaer fra leverandører skal sendes i EHF-format.
 • Leverandører må derfor bruke et fakturasystem som har støtte for EHF-formatet.
 • Veidekke Industri AS finnes i ELMA-registeret.
 • Ønsker ikke å motta fakturaer/kreditnotaer på papir- eller PDF- format fra norske leverandører.

Fakturaadresse for elektronisk faktura (EHF)

Faktura skal stiles til Veidekke Industri AS og sendes til:

 • EHF: 0192:913536770 (0192 er landkode Norge og kun til bruk fra utlandet).
 • Anleggsnummer, prosjektnummer eller innkjøpsnummer (PO-nummer) skal merkes i «Deres referanse» i EHF-filen.
 • Det er obligatorisk å legge ved fakturabilde (PDF- format f.eks.).

Hva gjør jeg hvis systemet mitt ikke støtter EHF?

Det finnes ulike webfakturaportaler som leverer løsninger der du kan sende slike fakturaer fra.

Se oversikt over fakturasystemer som kan levere EHF på anskaffelser.no

Spørsmål angående fakturering sendes til: leverandor.industri@veidekke.no