Fakturainformasjon

Her får du informasjon om hvordan du sender og merker fakturaer som skal til oss i Veidekke Norge.

Skilt med Veidekkes logo. Foto.

Riktig merking av fakturaer

Alle fakturaer må merkes med vårt prosjektnummer/avdelingsnummer. Fakturaer uten prosjektnummer / avdelingsnummer vil ikke behandles av oss, de blir returnert.

 • Faktura uten korrekt merking vil bli avvist i vårt EHF-mottak, faktura blir returnert.
 • Vi forbeholder oss retten til å returnere alle fakturaer som ikke oppfyller våre krav.
 • Vi betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

Mangler dere prosjektnummer må dere ta kontakt med bestiller av tjenesten/varen.

Kontakt oss

Telefonnummer til regnskap i Veidekke Norge er via vårt sentralbord: +47 21 05 50 00.

Fakturainformasjon til selskaper i Veidekke

"Selskapsnavn"
ECIT Org. nr. NO "organisasjonsnummer" MVA
Postboks 26
7897 Limingen

Selskapsnavn Organisasjonsnummer (org.nr)
Veidekke ASA (konsernadmin) 917 103 801
Veidekke Entreprenør AS 984 024 290
Veidekke Industri AS 913 536 770
Veidekke Fellestjenester AS 923 477 675
Grande Entreprenør A/S 912 051 625
Seby AS 948 829 703
Veidekke Logistikkbygg AS 971 203 587
Team Veidekke DA 919 423 625
Valdresbygg AS 955 040 163
Skuledrift AS 991  131  825
Rudsflata 11 AS 986 483 829
JV Vedeci ANS  915 541 488
Veidekke Østfold Follo AS 991 421 734
Haugerud Vikeby AS   987 647 116 
Øst Boligprosjekter AS 998 125 529

Øvrige selskaper

Se andre Veidekke-selskaper og tilhørende organisasjonsnummer
Skuledrift AS 991 131 825
Rudsflata 11 AS 986 483 829
JV Vedeci ANS 915 541 488
Øst Boligprosjekter AS 998 125 529
Veidekke Sirkulær AS 993 642 215
Skulebygg AS 912 097 447
Skuleveg AS 912 089 169
Stift. VD-ansattes Aksjekjøp 879 250 862
Stamveg AS 918 991 611
Skulegard AS 916 847 505
Skuleplass AS 916 707 991
Skulebygg Fester AS 914 793 882
Rauma Bygg AS 828 303 422
Allfarveg AS c/o Veidekke ASA 986 595 880
Amrock AS 977 458 048
Veidekke Raudsand AS 999 130 283
Bergmesteren Raudsand AS 988 408 999

Slik sender du faktura

Elektronisk faktura i EHF-format

Vi ønsker å motta faktura i EHF-format (Elektronisk Handelsformat). Dette er statens standardformat for elektronisk fakturering.

 • Det er viktig at prosjektnummeret plasseres riktig i overføringsfilen. Nummeret skal legges i ett av disse feltene:
  1. cbc:ProjectReference
  2. cbc:AccountingCost
  3. cac:OrderReference/cbc:ID
  4. cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
  5. cbc:Note
  6. cbc:BuyerReference
 • Fakturabilde skal alltid følge med, enten i i PDF- eller TIF-format.
 • Filnavn-prefiksene må være lik. For eksempel faktura123.xml og faktura123.pdf.
 • Vi foretrekker at filene ikke er zippet.

Hva gjør jeg hvis systemet mitt ikke støtter EHF?

Det finnes ulike webfakturaportaler som leverer løsninger der du kan sende slike fakturaer fra.

Se oversikt over fakturasystemer som kan levere EHF på anskaffelser.no

Se veileder for bruk av EHF-format for systemleverandører på anskaffelser.no

Faktura på e-post
Faktura i posten

Fakturaer på papir sendes til:

"Selskapsnavn"
ECIT Org. nr. NO "organisasjonsnummer" MVA
Postboks 26
7897 Limingen

Denne adressen skal kun brukes til faktura og kreditnota. All annen korrespondanse skal sendes direkte til selskapenes postadresser.

Se kontaktdetaljene og postadresser til Veidekkes selskaper.

 

Spørsmål angående fakturering sendes til leverandor.industri@veidekke.no eller leverandor.vde@veidekke.no