Markedsanalyse bygg- og anlegg

Veidekkes markedsdata beskriver utviklingstrekk for den skandinaviske entreprenørbransjen. Se våre markedsrapporter og markedsdata her.

Kontorlokaler sett fra gateplan med to mennesker foran. Foto.

Veidekkes markedsdata

Veidekkes markedsdata viser utviklingen i de skandinaviske entreprenørmarkedene for leiligheter og småhus, private yrkesbygg, offentlige yrkesbygg og anlegg. Du finner historiske data tilbake til 2008-2021 samt prognoser for igangsetting og produksjon i 2022 og 2023.

Klikk her for å åpne markedsdata i en interaktiv PowerBI-løsning.

Vedlegg markedsoppdatering vår 2022

Norsk presentasjon 31.03.2022 (PDF)

Datagrunnlag (norsk) 31.03.2022 (XLSX)

Engelsk presentasjon 31.03.2022 (PDF)

Datagrunnlag (engelsk) 31.03.2022 (XLSX)

Om Veidekkes markedsdata

Veidekkes markedsdata beskriver utviklingstrekk for den skandinaviske entreprenørbransjen. Markedsdataene viser forventet aktivitetsutvikling i det skandinaviske entreprenørmarkedet i 2022-2023. Dataene frembringes på bransjenivå; de reflekterer altså ikke Veidekke-konsernets forventing til egen utvikling i perioden.

Markedsrapporter

Veidekkes tidligere rapporter finner du i arkiv her.

Oppdatering Veidekkes markedsdata

Siste oppdatering: 31.03.2022.

Neste oppdatering: Høst 2022

Kontakt oss