Markedsanalyse bygg- og anlegg

Veidekkes markedsdata beskriver utviklingstrekk for den skandinaviske entreprenørbransjen. Se våre markedsrapporter og markedsdata her.

Kontorlokaler sett fra gateplan med to mennesker foran. Foto.

Vedlegg markedsoppdatering våren 2024

Norsk presentasjon 21.03.2024 (PDF)

Datagrunnlag (norsk) 21.03.2024 (XLSX)

Engelsk presentasjon 21.03.2024 (PDF)

Datagrunnlag (engelsk) 21.03.2024 (XLSX)

Om Veidekkes markedsdata

Veidekkes markedsdata beskriver utviklingstrekk for den skandinaviske entreprenørbransjen. Markedsdataene viser forventet aktivitetsutvikling i det skandinaviske entreprenørmarkedet i 2024-2025. Dataene frembringes på bransjenivå; de reflekterer altså ikke Veidekke-konsernets forventing til egen utvikling i perioden.

Markedsrapporter

Veidekkes tidligere rapporter finner du i arkiv her.

Oppdatering Veidekkes markedsdata

Siste oppdatering: 21.03.2024.

Neste oppdatering: høsten 2024.

Kontakt oss