header

Markedsanalyse bygg- og anlegg

Veidekkes markedsdata beskriver utviklingstrekk for den skandinaviske entreprenørbransjen. Se våre markedsrapporter og markedsdata her.

Kontorlokaler sett fra gateplan med to mennesker foran. Foto.

Veidekkes markedsdata

Veidekkes markedsdata viser utviklingen i de skandinaviske entreprenørmarkedene for leiligheter og småhus, private yrkesbygg, offentlige yrkesbygg og anlegg. Du finner historiske data tilbake til 2008-2022 samt prognoser for igangsetting og produksjon i 2023-2024.

Klikk her for å åpne markedsdata i en interaktiv PowerBI-løsning.

Vedlegg markedsoppdatering vår 2023

Norsk presentasjon 30.03.2023 (PDF)

Datagrunnlag (norsk) 30.03.2023 (XLSX)

Engelsk presentasjon 30.03.2023 (PDF)

Datagrunnlag (engelsk) 30.03.2023 (XLSX)

Om Veidekkes markedsdata

Veidekkes markedsdata beskriver utviklingstrekk for den skandinaviske entreprenørbransjen. Markedsdataene viser forventet aktivitetsutvikling i det skandinaviske entreprenørmarkedet i 2023-2024. Dataene frembringes på bransjenivå; de reflekterer altså ikke Veidekke-konsernets forventing til egen utvikling i perioden.

Markedsrapporter

Veidekkes tidligere rapporter finner du i arkiv her.

Oppdatering Veidekkes markedsdata

Siste oppdatering: 30.03.2023.

Neste oppdatering: høsten 2023.

Kontakt oss