Strategi 2025

Veidekke er et selskap bygget på menneskers nysgjerrighet, kompetanse og vilje. Når vi setter oss nye mål, er det alltid med menneskene først. Frem mot 2025 har vi tydelige økonomiske målsetninger, men vi vet at for å nå de målene må vi jobbe med det som påvirker resultatet. Vi kaller det Prestasjon med mening.

Tre Veidekke-ansatte på en bru.

Vi setter menneskene først

I Veidekke setter vi alltid menneskene først slik at alle ansatte i selskapet får utnyttet sitt fulle potensial og kommer hele hjem fra jobb. Involvering og tillit er – og har alltid vært – grunnfjellet i Veidekkes kultur, og sikrer at vi bygger solide team.

Kundens prosjekt er vår lidenskap

Vi er lidenskapelig opptatt av kunden og prosjektene vi leverer, og vil alltid prioritere å løse prosjektene på en måte som skaper en merverdi for kunden. Den merverdien skaper vi ved å sikte høyere, tenke på kundens kunde og å gjennomføre prosjektet på avtalt tid og budsjett.

Vi tar en aktiv rolle i det grønne skiftet

  • Bygg- og anleggsbransjen står for 40% av verdens Co2-utslipp, så vi er en del av problemet vi skal løse.
  • Veidekke skal være klimanøytrale i 2045, og det arbeidet er vi allerede godt i gang med.
  • Vår jobb er både å redusere våre egne utslipp der vi kan, men også å bruke vår kompetanse og ekspertise til å redusere kundenes og leverandørenes klimaavtrykk.

Vi velger å gjøre dette fordi vi tror det vil gjøre verden til et litt bedre sted.

Disse tre prioriterte områdene er ikke unike for Veidekke, men det som gjør det unikt er å se det i sammenheng.

Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse.
Strategi 2025

Veidekke skal i årene som kommer ta kloke og modige valg og gjøre tydelige prioriteringer. Vi ser på endringer i samfunnet som en mulighet der vi kan spille på vår innovative og involverende kultur og ingeniørkompetanse. Sammen med våre kunder og leverandører skal vi ta en aktiv rolle i klimaskiftet slik at vi løser viktige utfordringer og bygger en bedre morgendag – prosjekt for prosjekt.

Prestasjon med mening

Prestasjon med mening er Veidekkes modell for å kunne levere på målsetningene i 2025. Når vi opplever at det vi skaper er med på å forbedre verden, gir det en motivasjon og entusiasme som ikke kan måles.

Menneskene i Veidekke vil forbedre verden med klimavennlige løsninger, og gjennom nysgjerrighet, kompetanse og vilje vil det gjøre seg gjeldende i vår lidenskap for prosjektene og kundene vi jobber med.

Slik dyrker vi prestasjon med mening

  • Vi bygger solide team som skal løse kundenes problem
  • Vi velger å gjøre rett når vi står overfor dilemmaer
  • Vi sikter høyere – hver eneste dag. 


Les mer om hvordan Veidekke jobber med bærekraft