HMS-krav til leverandører 

Som leverandør til Veidekke må du forholde deg til en rekke krav til sikkerhet, samordning og registrering. Her får du en oversikt over våre HMS-krav.

En del av slyngen fra heisekran. Foto.

I Veidekke stiller vi samme krav til våre leverandører og underentreprenører som vi gjør til oss selv. Sikkerhet og helse kommer først på alle våre bygg- og anleggsplasser og i våre driftskontrakter.