Krav til sikkert utstyr

For å unngå at ulykker skjer har vi utarbeidet krav til områder vi vet er ekstra utsatt. Her kan du laste ned kravene og se filmer som forklarer dem i praksis.

Heisekran som heiser element. Tre mennesker ser på fra en toppetasje. Foto.

Løfteinnretninger og tjenester for løfteoperasjoner

Løfteoperasjoner og bruk av løfteinnretninger er en av de store fareområdene innen bygg og anlegg. Hendelser med løfteoperasjoner har ofte stort skadepotensiale. Derfor skal dette alltid planlegges grundig.

For å unngå at hendelser med løfteoperasjoner skjer, er det innført en rekke tiltak. I planlegging og bestilling av løfteutstyr og tjenester med løfteoperasjoner er det utarbeidet egne sjekklister. Disse skal avklare behovene på det enkelte arbeidssted i tillegg til at det er særegne krav til operasjonell sikkerhet. 

Spesielt risikoutsatte arbeidsoperasjoner

Noen arbeidsoperasjoner og noe utstyr er spesielt risikoutsatt. Derfor har de egne spesifikke krav.

Fallsikring fra lave høyder

Fall fra relativt lave høyder utgjør en stor andel av ulykkene i vår bransje. Sikrere produkter og riktig bruk av gardintrapper, stiger, rullestillas og arbeidsbukker vil føre til færre ulykker og ivareta arbeidshelsen.

De oppdaterte kravene til fallsikring gjelder for Veidekke Bygg Norge, og er utarbeidet sammen med håndverkere og våre leverandører.