Mannskapsregistrering i HMSREG

Veidekke jobber aktivt for en seriøs bransje med konkurranse på like vilkår. Derfor stiller vi krav til bruk av HMSREG i alle nye prosjekter.

Hjelm med tekst "Skadefritt Veidekke". Foto.

Målsetningen er at det skal bli enklere å være seriøs. 

Hva er HMSREG?

HMSREG er et elektronisk verktøy for mannskapsregistrering. Systemet bidrar til en enklere registrering av mannskap, og gir en bedre oversikt over hvem som befinner seg på prosjektet til enhver tid. Systemet har ingen kostnader for leverandør/underentreprenør (UE), og muliggjør store besparelser i og med at informasjonen kan gjenbrukes på andre prosjekter.

Gå til HMSREG

Slik bruker du HMSREG

I et prosjekt stilles det en rekke krav. Disse gjenspeiles i Byggherrens kontrakt med Veidekke, og Veidekkes kontrakt med leverandør/UE. HMSREG bidrar til å ivareta flere av disse ved å:

 • gi løpende oppdatert samordningsliste på prosjekt
 • dokumentere status på gjennomføring av Veidekkes obligatoriske sikkerhetsopplæring Fareblind SfS BA og Modul 2
 • onboarde i Veidekke – HMS-avtalen
 • kompetanseteste for sikre løfteoperasjoner
 • gi oversikt over nasjonalitet og språk for den enkelte
 • kontrollere HMS-kort i sanntid. Systemet gir også informasjon om når kortene må fornyes, og oversikt på bruken av det enkelte kort
 • dokumentere arbeidsgivers bekreftelse på kompetanse og sertifikater
 • tilrettelegge for forhåndsregistrering. Leverandør/UE fylle ut, laste opp og sende inn registreringen med nødvendig dokumentasjon før ankomst
 • gjenbruke registreringen og tilhørende informasjon ved neste prosjekt
 • sjekke HMS-kortet til utenlandske arbeidstakere. Systemet viser om de er registrert hos SFU
 • dokumentere status i StartBANK

Hvordan komme i gang?

HMSREG er en tjeneste som både byggherrer og entreprenører kan bruke. Leverandør/UE inviteres som bruker av systemet og kan igjen invitere sine kontraktsparter til å bruke løsningen.

Ved å benytte «brukerstøtte» oppe til høyre i mastermenyen, vil man finne all nødvendig hjelp til bruk av systemet. Brukerstøtten inneholder artikler og videoer som hjelper deg med de oppgavene du skal gjennomføre. 

Gå til HMSREG