HMS- og sikkerhetskurs

Alle som skal jobbe på Veidekkes bygg- og anleggsplasser må gjennomføre det obligatoriske HMS-kurset "Fareblind".

Barn holder stein formet som hjerte med "glad i deg" skrevet inn. Foto.

Kurset er et felles bransjekurs i regi av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anleggsbransjen (SfsBA).

Meld deg på Fareblind
Lenken tar deg til sfsba.no

Dette inneholder sikkerhetskurset

Sikkerhetsopplæringen består av Modul 1, modul 2 og i særskilte tilfeller også modul 3.

Modul 1

I modul 1 skal du gjennomføre sikkerhetskurset "Fareblind". Kurset er et felles kurs for hele bygg- og anleggsbransjen. Når du har gjennomført kurset blir det automatisk registrert i HMSREG. 

Meld deg på kurset Fareblind

Slik bruker du HMSREG

 

Modul 2

På alle Veidekkes arbeidssteder stilles det egne krav til sikkerhetsopplæring. Dette må alle som skal jobbe der gjennomføre før arbeidet starter.

På Veidekkes bygge- og anleggsplasser kalles dette sikkerhetsopplæring modul 2. Den kommer til tillegg til kurset Fareblind i modul 1.

Modul 2 gjennomføres i de fleste tilfeller som e-læring. Informasjon og opplæring i modul 2 blir gjennomført lokalt på ditt aktuelle prosjekt.

Modul 3

I Veidekke krever vi også særskilte kurs knyttet til risikofylte arbeidsoperasjoner. Alle som skal ha roller i utførelse av løfteoperasjoner for eksempel, må ta kompetansetest for løfteoperasjoner.

Se Veidekkes krav til sikkert utstyr

Praktisk gjennomføring og dokumentasjon

Våre leverandører og samarbeidspartnere har ansvar for at egne ansatte, innleide og eventuelt egne kontraktspartnere kan dokumentere gjennomført sikkerhetskurs før arbeidet starter. Arbeidsgiver er ansvarlig for at HMSREG er oppdatert med bekreftelse på utført opplæring.

Alle arbeidstakere som jobber på Veidekkes prosjekter, skal registreres i HMSREG. Gjennomført Fareblind registreres automatisk i HMSREG.  

Slik registrerer du mannskap i HMSREG