HMS- og sikkerhetskurs

Alle som skal jobbe på Veidekkes bygg- og anleggsplasser må gjennomføre obligatoriske HMS-kurs.

Barn holder stein formet som hjerte med "glad i deg" skrevet inn. Foto.

Kurset er et felles bransjekurs i regi av Samarbeid for sikkerhet i bygg og anleggsbransjen (SfsBA).

Dette er gjeldende sikkerhetskurs

Sikkerhetsopplæringen består av flere moduler.

Modul 1

Fareblind

I denne modulenskal du gjennomføre sikkerhetskurset "Fareblind". Kurset er et felles kurs for hele bygg- og anleggsbransjen. Når du har gjennomført kurset blir det automatisk registrert i HMSREG.

Logg inn her og meld deg på kurset Fareblind

Slik bruker du HMSREG

 

HMS-avtalen

I Veidekke er det laget et eget kurs som skal være en avtale mellom deg som arbeider hos oss i Veidekke. Hver enkelt skal kjenne til og etterleve gjeldende krav og bidra til en god sikkerhetskultur.

Det er laget et kurs for utførende personell, samt et eget kurs for personell som leder andre i arbeid.

Logg inn, finn ditt kurs og gjennomfør HMS-avtalen her

Modul 2

På alle Veidekkes arbeidssteder stilles det egne krav til sikkerhetsopplæring. Dette må alle som skal jobbe der gjennomføre før arbeidet starter. På Veidekkes anleggsplasser kalles dette sikkerhetsopplæring modul 2. Den kommer til tillegg til modul 1, samt kurset Fareblind i Norge.

Modul 2 gjennomføres i de fleste tilfeller som e-læring. Informasjon og opplæring i modul 2 blir gjennomført lokalt på ditt aktuelle prosjekt.

Modul 2 for Veidekke Industri

For Veidekke Industri er det laget en egen e-læring som gjennomføres hos Munio. Alle som skal arbeide på Veidekke Industri sine arbeidssteder skal gjennomføre dette kurset før fremmøte på arbeidsstedet.

Logg inn her for å finne og gjennomføre kursetModul 3

I Veidekke krever vi også særskilte kurs knyttet til risikofylte arbeidsoperasjoner. Alle som skal ha roller i utførelse av løfteoperasjoner for eksempel, må ta kompetansetest for løfteoperasjoner (kravet spesifiseres på det enkelte prosjekt/arbeidssted). 

Logg inn her for å finne og gjennomføre kompetanstest for løfteoperasjoner

 

Praktisk gjennomføring og dokumentasjon

Våre leverandører og samarbeidspartnere har ansvar for at egne ansatte, innleide og eventuelt egne kontraktspartnere kan dokumentere gjennomført sikkerhetskurs før arbeidet starter. Arbeidsgiver er ansvarlig for at HMSREG er oppdatert med bekreftelse på utført opplæring.

Alle arbeidstakere som jobber på Veidekkes prosjekter, skal registreres i HMSREG. Gjennomført Fareblind registreres automatisk i HMSREG.  

Slik registrerer du mannskap i HMSREG