Enheter og datterselskaper

Her finner du kontaktinformasjon til alle våre norske enheter og datterselskaper.

Hovedkontor Veidekke ASA, Oslo

Skabos vei 4 0278 Oslo | Postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo

Veidekke Entreprenør AS

Skabos vei 4, 0278 Oslo | Postboks 506 Skøyen, 0214 Oslo

Veidekke Industri AS

Skabos vei 4, 0278 Oslo | Postboks 508 Skøyen, 0214 Oslo