Våre verdier

Verdigrunnlaget vårt preger måten vi tenker og handler på. Å være profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende preger vårt arbeid hver eneste dag.

Hva vi tror på og ønsker å stå for

Verdiene beskriver personligheten vår. De gir et bilde av Veidekkes kultur, men viser ikke hele bildet. Det vi tror på og ønsker å stå for, er også viktige ingredienser i det som former kulturen vår. Vi har tre viktige prinsipper som står oss nær:

Vi bygger lag

De beste resultatene oppnår vi når vi samarbeider, når folk møtes og ideer deles. Når vi bruker bredden av erfaring, perspektiv og kompetanse. Ved å aktivt involvere kunder, leverandører og partnere bygger vi grunnlaget for felles suksess. Det handler om verdiskapende samhandling og involvering. Eller helt enkelt – å bygge lag.

Vi velger å gjøre det rette

Veidekke er et verdidrevet selskap med dype røtter og riktige holdninger, der gode etiske vurderinger er en forutsetning for vår virksomhet. Målet vårt er å være et lendende eksempel i en klimanøytral, bærekraftig, trygg og sunn industri. Vi er redelige og profesjonelle, og vi velger å gjøre det rette.

Vi sikter høyere

Veidekke ble stiftet i 1936, men vi er langt fra ferdige. Vi er løsningsorienterte og vi tror at alt kan gjøres bedre. Gode resultater bygger på målrettet arbeid, vilje og mot. Å stadig søke etter nye muligheter og sammen skape store og små forbedringer. Vi er entusiastiske og grensesprengende, og vi sikter høyere.

Les mer om innovasjon i Veidekke

Hvordan vi forholder oss til hverandre

Verdiene våre er grunnlaget for hvordan vi forholder oss til hverandre og til omverdenen.

Profesjonell

Vi fokuserer på å gjøre de riktige tingene, på riktig måte og behandler alle med respekt. Vi er godt forberedt og sørger for at vi har de rette ferdighetene for oppgaven.

Redelig

Ærlige handlinger og å stå opp for det som er riktig, er viktig for oss. Vi tar ansvar og firer ikke når det gjelder lover, regler eller etiske retningslinjer.

Entusiastisk

Vi er engasjerte i det vi gjør og søker aktivt løsninger på utfordringene vi møter. Å ha det gøy på jobben og skape verdier sammen er en viktig del av kulturen vår.

Grensesprengende

Vi er nysgjerrige og liker å utfordre gamle måter å tenke på. Som ansatt i Veidekke er du velkommen til å tenke annerledes for å løse problemer, både hos kundene våre og internt.