Lærling

Veidekke er en stor lærebedrift og vi utvikler hele tiden egne fagarbeidere gjennom vår lærlingordning.

Mer om lærling

Turnebussen med kjerneteamet
23.02.2023

Tradisjonelle kjønnsroller begrenser jenters skole- og utdannelsesvalg

Søknadsfrist for videregående opplæring første mars: Veidekke har nylig vært på Norgesturné og møtt ungdommer på 40 skoler fra Larvik i syd til Kirkenes i nord. Tradisjonelle kjønnsroller begrenser særlig jenters skole- og utdannel­s­esvalg, men i langt mindre grad i Midt- og Nord-Norge enn på Østlandet. Opinion har på oppdrag av Veidekke gjennomført en undersøkelse blant studieråd­givere i ungdoms­skolene som bekrefter dette for ungdommene og deres foreldre.