Lærling

Veidekke er en stor lærebedrift og vi utvikler hele tiden egne fagarbeidere gjennom vår lærlingordning.

Søk lærlingplass
Ferdig rekruttert med unntak av Stavanger/Haugesund. Frist: 31.5.2022
Kvinne på byggplass jobber med betong. Foto.