Lærefagene våre

Veidekke er en stor lærebedrift. Vi har 20 ulike lærefag du kan ta fagbrev i. Her får du en oversikt.