Banemontørfaget 

Som lærling i banemontørfaget vil du bygge, vedlikeholde, godkjenne og kontrollere jernbanespor, sporvekslere, planoverganger og plattformer​.

Banemontorfaget

Om lærefaget 

En banemontør må kunne arbeide både selvstendig og i arbeidslag. Kravene til sikkerhet og effektivitet på jernbanenettet er høye.

Som lærling må du være  nøyaktig, og kunne jobbe sikkert og systematisk. Du må også kunne kombinere praktiske ferdigheter med teoretisk kunnskap. 

Dette vil du jobbe med

 • Helse, miljø og sikkerhet​ 
 • Arbeidsplanlegging og kvalitetssikring​ 
 • Bygging og vedlikehold av jernbanespor, sporvekslere, planoverganger og plattformer​ 
 • Ettersyn og vedlikehold av dreneringssystemer​ 
 • Vedlikehold av bruer​ 
 • Feilretting, både planlagt og akutt​ 
 • Kontroll og visitasjon​ 
 • Godkjenning av sporets geometri   

Krav til deg som lærling 

For å bli lærling hos oss må du: 

 • møte opp til riktig tid om morgenen
 • være høflig
 • ha gode holdninger
 • ha interesse for faget
 • ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
 • ha bestått alle fag på VG2
 • ha normalt god helse

Læretid og fagbrev 

Du inngår en lærekontrakt med oss når læretiden din begynner. Læretiden er normalt to år, og består av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning.  

Når læretiden er over avlegger du fagprøve i banemontørfaget, og får fagbrev som  banemontør.  

Slik blir du lærling

Det finnes flere måter å bli læring på: 

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får ikke fag- eller svennebrev, men kompetansebevis.

Kontakt oss