Om lærlingordningen

Som lærling får du en hverdag som er variert, utfordrende og lærerik. Du får delta på ulike prosjekter og får lønn underveis.

Om lærlingordningen i Veidekke

Læretid og fagbrev

Å være i lære er på mange måter som å ha en vanlig jobb. Normalt tilbringer du først to år på skole og to år som lærling i det som kalles læretiden. 

I læretiden får du lønn, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning. 

Etter endt læretid og bestått fagprøve, får du fagbrev. Fagbrevet er et bevis på at du er klar til å utøve faget og skaffe deg videre erfaring.  

Slik søker du om læreplass

 • Vil du være i lære hos oss må du sende oss en søknad.
 • Vi behandler ikke søknader som er sendt på e-post.
 • Vil du søke om læreplass, må du sende inn en søknad på utlyst stillingsannonse på våre jobbsider.
 • Stillingsannonsen lyses ut etter nyttår. 

Partene i lærlingløpet

Er du på jakt etter lærlingplass hos oss, er det nyttig å vite hvem som har ansvaret for hva. Her får du en oversikt.  

Lærlingansvarlig

Vår lærlingansvarlige representerer Veidekke i alle forhold knyttet til fagopplæringen. Lærlingansvarlige har ansvar for å: 

 • vurdere søkere og sende tilbudsbrev med svarfrist​ 
 • opprette arbeidsavtale​
 • orientere om HMS​ 
 • ha kontakt med ungdomsskoler og videregående skoler​ 
 • arrangere lærlingsamlinger og introduksjonskurs​ 
 • sørge for lønnsregulering to ganger i året​ 
Lærlingkontakter

Lærlingkontaktene behandler søknader om læreplass.

 

Fagansvarlig

Vi har fagansvarlige i alle distrikter/enheter. De har ansvaret for alle faglige forhold i læretiden og skal passe på at opplæringen gjennomføres etter læreplanen. De fagansvarlige samarbeider og rapporterer til lærlingansvarlig og Veidekkes HR-avdeling i den aktuelle enheten/distriktet i Veidekke.   Veidekkes fagansvarlige har ansvar for å:  

 • sørge for at distriktet har riktig antall faddere som har godkjent instruktørkurs​ 
 • skaffe til veie verktøy, arbeidstøy og verneutstyr​ 
 • følge opp alle avvik​ 
 • planlegge læretiden med bas/instruktør i henhold til læreplanen​ 
 • invitere til medarbeidersamtale to ganger i året og gir en skriftlig vurdering av lærlingen​ 
 • kontrollere opplæringsboken​ 
 • melde opp og tilrettelegger for fag-/svenneprøve​ 
 • bidra til å arrangere lærlingsamlinger og introduksjonskurs​ 
Instruktør

Instruktøren er lærlingens personlige lærer og kontaktperson på byggeplassen eller anlegget.​ Instruktøren skal ha godkjent instruktørkurs. 

Instruktøren har ansvar for å:

 • planlegge læretiden seks måneder framover i samarbeid med fagansvarlig/bas​ 
 • kvittere i lærlingens opplæringsbok 1 gang i uken og passer på at planene blir fulgt​ 
 • bistå i medarbeidersamtalen 
Lærlingen

Lærlingen har ansvar for egen læring og må melde fra dersom planene ikke blir fulgt opp.​  Hen skal føre egen opplæringsbok​ og bidra til et godt miljø gjennom gode holdninger og god væremåte.

Opplæringskontor

Opplæringskontoret har i samarbeid med Veidekke ansvaret for at opplæringen skjer i samsvar med lover og forskrifter om fagopplæring.  Opplæringskontoret har ansvar for: 

 • skrive lærekontrakter​  dele ut lærlingpermer (læreplan osv.)​ 
 • besøke lærlingene minst tre ganger i året og rapporterer til fagansvarlig i bedriften​ 
 • melde opp til skolegang, voksenopplæring, restteori osv.​ 
 • melde opp til fag-/svenneprøve​  arrangere fadder-/instruktørkurs​ 
 • gi bedriftene råd om søkere, vurderer læretiden, skoleløpet osv.​ 
 • presentere bygg- og anleggsnæringen på skoler​ 
 • være et forum for samarbeid mellom medlemsbedriftene

Se oversikt over opplæringskontorene på vilbli.no

 Slik blir du lærling 

Det finnes flere måter å bli læring på:  

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)  
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)  
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)  
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs  
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs  
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får ikke fag- eller svennebrev, men kompetansebevis.