Om lærlingordningen

Som lærling får du en hverdag som er variert, utfordrende og lærerik. Du får delta på ulike prosjekter og får lønn underveis.

Om lærlingordningen i Veidekke

Læretid og fagbrev

Å være i lære er på mange måter som å ha en vanlig jobb. Normalt tilbringer du først to år på skole og to år som lærling i det som kalles læretiden. 

I læretiden får du lønn, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning. 

Etter endt læretid og bestått fagprøve, får du fagbrev. Fagbrevet er et bevis på at du er klar til å utøve faget og skaffe deg videre erfaring. Du kan også utvikle deg videre gjennom kurs og videreutdanning.

Hos oss er mange medarbeidere også eiere. Vi mener dette sveiser oss tettere sammen og skaper en sunn og god fellesskapskultur, og vi vil hjelpe deg i gang ved å gi deg aksjer for kr. 10 000,- hvis du består fagprøven og får jobb hos oss.

Slik søker du om læreplass

 • Vil du søke om læreplass, må du sende inn en søknad på utlyst stillingsannonse på våre jobbsider.
 • Vi behandler ikke søknader som er sendt på e-post.
 • Stillingsannonsene lyses ut etter nyttår.

Partene i lærlingløpet

Er du på jakt etter lærlingplass hos oss, er det nyttig å vite hvem som har ansvaret for hva. Her får du en oversikt.  

Lærlingansvarlig

Vår lærlingansvarlige representerer Veidekke i alle forhold knyttet til fagopplæringen. Lærlingansvarlige har ansvar for å: 

 • vurdere søkere og sende tilbudsbrev med svarfrist​ 
 • opprette arbeidsavtale​
 • orientere om HMS​ 
 • ha kontakt med ungdomsskoler og videregående skoler​ 
 • arrangere lærlingsamlinger og introduksjonskurs​ 
 • sørge for lønnsregulering to ganger i året​ 
Lærlingkontakter

Lærlingkontaktene behandler søknader om læreplass.

 

Fagansvarlig

Vi har fagansvarlige i alle distrikter/enheter. De har ansvaret for alle faglige forhold i læretiden og skal passe på at opplæringen gjennomføres etter læreplanen. De fagansvarlige samarbeider og rapporterer til lærlingansvarlig og Veidekkes HR-avdeling i den aktuelle enheten/distriktet i Veidekke.   Veidekkes fagansvarlige har ansvar for å:  

 • sørge for at distriktet har riktig antall faddere som har godkjent instruktørkurs​ 
 • skaffe til veie verktøy, arbeidstøy og verneutstyr​ 
 • følge opp alle avvik​ 
 • planlegge læretiden med bas/instruktør i henhold til læreplanen​ 
 • invitere til medarbeidersamtale to ganger i året og gir en skriftlig vurdering av lærlingen​ 
 • kontrollere opplæringsboken​ 
 • melde opp og tilrettelegger for fag-/svenneprøve​ 
 • bidra til å arrangere lærlingsamlinger og introduksjonskurs​ 
Instruktør

Instruktøren er lærlingens personlige lærer og kontaktperson på byggeplassen eller anlegget.​ Instruktøren skal ha godkjent instruktørkurs. 

Instruktøren har ansvar for å:

 • planlegge læretiden seks måneder framover i samarbeid med fagansvarlig/bas​ 
 • kvittere i lærlingens opplæringsbok 1 gang i uken og passer på at planene blir fulgt​ 
 • bistå i medarbeidersamtalen 
Lærlingen

Lærlingen har ansvar for egen læring og må melde fra dersom planene ikke blir fulgt opp.​  Hen skal føre egen opplæringsbok​ og bidra til et godt miljø gjennom gode holdninger og god væremåte.

Opplæringskontor

Opplæringskontoret har i samarbeid med Veidekke ansvaret for at opplæringen skjer i samsvar med lover og forskrifter om fagopplæring.  Opplæringskontoret har ansvar for: 

 • skrive lærekontrakter​  dele ut lærlingpermer (læreplan osv.)​ 
 • besøke lærlingene minst tre ganger i året og rapporterer til fagansvarlig i bedriften​ 
 • melde opp til skolegang, voksenopplæring, restteori osv.​ 
 • melde opp til fag-/svenneprøve​  arrangere fadder-/instruktørkurs​ 
 • gi bedriftene råd om søkere, vurderer læretiden, skoleløpet osv.​ 
 • presentere bygg- og anleggsnæringen på skoler​ 
 • være et forum for samarbeid mellom medlemsbedriftene

Se oversikt over opplæringskontorene på vilbli.no

 Slik blir du lærling 

Det finnes flere måter å bli læring på:  

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)  
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)  
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)  
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs  
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs  
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får fag-, svennebrev eller kompetansebevis.