Møt lærlingene våre

Vil du å vite mer om hvordan det er å være lærling hos oss? Her kan du bli bedre kjent med noen av lærlingene våre.

To menn i arbeidsklær og hjelm stående utenfor et bygg. Foto.

Utplasseringselev og lærling i betongfag

Hva gjør en utplasseringselev før læretiden egentlig? Hør Truls og Martin fortelle om hverdagen og arbeidsoppgavene som nye rekrutter til betongfaget i Veidekke.

Betongfaglærling Julie

Betongfaglærling Julie føler stolthet over byggene hun er med på å reise. Se hvorfor hun mener flere jenter bør ta bygg- og anleggsteknikk på videregående og bli lærling i betongfaget.

Tømrerlærling Eline

Tømrerlærling Eline skal ta fagbrev og etter endt læretid studere videre til å bli byggingeniør. Se hvorfor hun mener flere jenter bør ta bygg- og anleggsteknikk på videregående og bli lærling i tømrerfaget.

Betongfaglærling Monika (voksenlærling)

Betongfaglærling Monika gikk fra kontorfaget til betongfaget. Se hvorfor hun elsker å se resultatet av det hun bygger.

 

Betongfaglærling Ragna

Betongfaglærling Ragna trives godt som TAF-lærling. En av tingene hun lærer, er hvordan hun skal bygge for at ting varer. Se hvorfor hun mener flere jenter bør ta bygg- og anleggsteknikk på videregående og bli lærling i tømrerfaget.

Mer om lærling

Turnebussen med kjerneteamet
23.02.2023

Tradisjonelle kjønnsroller begrenser jenters skole- og utdannelsesvalg

Søknadsfrist for videregående opplæring første mars: Veidekke har nylig vært på Norgesturné og møtt ungdommer på 40 skoler fra Larvik i syd til Kirkenes i nord. Tradisjonelle kjønnsroller begrenser særlig jenters skole- og utdannel­s­esvalg, men i langt mindre grad i Midt- og Nord-Norge enn på Østlandet. Opinion har på oppdrag av Veidekke gjennomført en undersøkelse blant studieråd­givere i ungdoms­skolene som bekrefter dette for ungdommene og deres foreldre.