Krav til ytre miljø

Veidekke stiller krav til leverandører om bruk av CoBuilder Collaborate og medlemsskap i retursystem godkjent av Miljødirektoratet for emballasje og isolerglassruter.

Vindu i vinkel med limtredrager. Foto.

Våre krav

CoBuilder Collaborate

Veidekkes leverandører og underentreprenører skal være brukere av CoBuilder Collaborate (elektronisk stoffkartotek) og levere sikkerhetsdatablader gjennom systemet. 

Veidekke bruker CoBuilder Collaborate til å;

  • oppfylle lov- og kundekrav
  • ha kontroll på produkters innhold av miljø- og / eller helseskadelige stoffer
  • risiko- og substitusjonsvurderinger
  • organisering av sikkerhetsdatablad

Brukere får beskjed dersom produkter og kjemikalier inneholder stoffer som kan være miljø- og/ eller helseskadelige i henhold til Veidekkes varslingsfilter. Risiko- og substitusjonsvurderinger skal da gjennomføres i CoBuilder Collaborate.

Leverandører og underentreprenører skal bidra til Veidekke sitt mål om å redusere bruken av særlig helse- og miljøfarlige materialer og kjemikalier ved å tilby alternative produkter.

Vi fraråder kundene våre å bruke tropisk trevirke.

Ta kontakt med CoBuilder for registering som bruker av CoBuilder Collaborate cobuilder.com

Emballasje

Veidekke stiller krav om at leverandører som benytter emballasje i våre prosjekt, skal være medlem i et returselskap godkjent av Miljødirektoratet.

Alle virksomheter som bruker emballasje, importerer emballerte varer eller kjøper emballerte varer, har et ansvar for at denne emballasjen gjenvinnes. Innsamling og gjenvinning av plast-, treemballasje og drikke- og kartongemballasje er i Norge organisert av Grønt Punkt Norge.

Veidekke er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge som betyr at leverandøren tar ansvar og betaler gjenvinningsvederlag for emballasjen de benytter på våre prosjekt i riktig ledd, og at det bare blir betalt en gang.

Leverandøren avklarer med godkjent retursystem hvilket medlemskap som er aktuelt.

Se Miljødirektoratet om returordninger og Grønt punkt.

Isolerglassruter

Leverandører som produserer eller importerer isolerglass, plikter å være deltaker i et retursystem som er godkjent av Miljødirektoratet.

Den som kjøper mer enn 200 isolerglassruter per år, må etterspørre og kunne dokumentere at produsenten er deltaker i et godkjent retursystem for PCB-holdige isolerglassruter. Dette er et krav i avfallsforskriften.

Isolerglass fra 60- og 70 tallet kan inneholde miljøgiften bl. a PCB. PCB er en miljøskadelig kjemikalie og Veidekke støtter opp under et retursystem som organiserer innsamling av gamle PCB holdige ruter.

Veidekke er kontrollmedlem i Ruteretur. Vi har forpliktet oss til å bare kjøpe isolerglass fra produsenter og importører som er deltakere i en godkjent returordning. Kontrollmedlemmer skal i etterkant av hvert årsskifte rapportere til Ruteretur hvem de har kjøpt isolerglassruter av.

Les mer om Ruteretur.

Kontakt oss