Aksjeinformasjon

Veidekke ble etablert i 1936. Veidekke-aksjen har vært notert på Oslo Børs siden juni 1986.

Veidekke ASA er tildelt Informasjons- og Engelskmerket fra Oslo Børs. Selskapets aksjekapital er på NOK 67 478 133 med 134 956 267 utstedte aksjer pålydende NOK 0.5.

Kontofører

DNB Bank ASA
Issuer Services
Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
Tlf: +47 23 26 80 20
E-post: kua@dnb.no

Kontakt oss