Analytikere

Her finner du en en oversikt over og kontaktinformasjon til analytikere som følger Veidekke.

Analytikere som følger Veidekke

ABG Sundal Collier

Bengt Jonassen
bengt.jonassen@abgsc.no
+47 22 01 60 98
www.abgsc.no

Daniel Haugland
daniel.haugland@abgsc.no
+47 22 01 61 75
www.abgsc.no

DnB Markets

Simen R. Mortensen
simen.mortensen@dnb.no
+47 22 94 88 45
www.dnb.no/markets

Handelsbanken Capital Markets
Kepler Cheuvreux
SEB

Thomas Svendsen
thomas.svendsen@seb.no
+47 21 00 85 18
www.seb.no

Kontakt oss