header

Avtaler og kontrakt

For å styrke arbeidet med seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen har vi innført flere konkrete krav til leverandører som ønsker å jobbe med oss.

To menn på byggeplass snakker sammen. Foto.

Betingelser, bestemmelser og faktaark

Standard innkjøpsbetingelser

Våre standard innkjøpsbetingelser er gjeldende for alle bestillinger og avtaler om leveranse til Veidekke Bygg og Veidekke Anlegg med datterselskaper.

Spesielle kontraktsbestemmelser

Våre spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprisekontrakter basert på NS 8415, NS 8416 og NS 8417 er gjeldende for Veidekke Bygg og Veidekke Anlegg og datterselskaper.

Prekvalifisering

Som et ledd i kampen mot useriøse aktører i bygg- og anleggsmarkedet krever Veidekke Bygg og Veidekke Anlegg at alle underentreprenører som kontraheres skal være prekvalifisert etter egne strenge kriterier.

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. StartBANK håndterer Veidekkes prekvalifiseringsløsninger.

Les mer om StartBANK her.

Kvalitetssikring av leverandører

Etterlevelse av arbeidsmiljøloven samt ILO-konvensjoner og avtaleforpliktelser - motarbeiding av sosial dumping.

Samarbeidsavtale med Skatteetaten

Som en del av arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen, har Veidekke Entreprenør AS inngått en samarbeidsavtale med Skatteetaten som omfatter alle som skal jobbe på våre prosjekter, inkludert underentreprenører (UE) og bemanningsforetak.

Bestemmelser og faktaark

 

Kontakt oss