Avtaler og kontrakt

For å styrke arbeidet med seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen har vi innført flere konkrete krav til leverandører som ønsker å jobbe med oss.

To menn på byggeplass snakker sammen. Foto.

Betingelser, bestemmelser og faktaark

Standard innkjøpsbetingelser

Våre standard innkjøpsbetingelser er gjeldende for alle bestillinger og avtaler om leveranse til Veidekke Bygg og Veidekke Anlegg med datterselskaper.

Spesielle kontraktsbestemmelser

Våre spesielle kontraktsbestemmelser for underentreprisekontrakter basert på NS 8415, NS 8416 og NS 8417 er gjeldende for Veidekke Bygg og Veidekke Anlegg og datterselskaper.

Risikovurdering av UE

Som et ledd i kampen mot useriøse aktører i bygg- og anleggsmarkedet jobber Veidekke kontinuerlig med risikovurdering av underentreprenører (UE) i alle ledd som arbeider på våre prosjekter. Dette gjelder i hele prosessen, fra tilbudsforespørsel til prosjektet er sluttført. 

Veidekke bruker StartBANK sitt risikofilter for å risikovurdere UE. I tillegg er det er krav at alle UE som arbeider på våre prosjekter skal ha signert fullmakt for utvidet Skatteattest.

Les mer om StartBANK her.

Kvalitetssikring av leverandører

Etterlevelse av arbeidsmiljøloven samt ILO-konvensjoner og avtaleforpliktelser - motarbeiding av sosial dumping.

Samarbeidsavtale med Skatteetaten

Som en del av arbeidet mot arbeidsmarkedskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen, har Veidekke Entreprenør AS inngått en samarbeidsavtale med Skatteetaten som omfatter alle som skal jobbe på våre prosjekter, inkludert underentreprenører (UE) og bemanningsforetak.

Bestemmelser og faktaark

 

Kontakt oss