Mangfold

Arbeidsmiljøet vårt er preget av respekt og inkludering. Alle som jobber her skal alltid kunne være seg selv. Mangfold bidrar til vekst, utvikling og større verdi.

To personer, en mann og en kvinne, som snakker sammen. Begge har arbeidsklær. Foto.

Mangfold er en ressurs 

For oss handler mangfold om rettferdighet og gode verdier. Vi jobber for en likeverdig og inkluderende kultur der alle har like muligheter. Alle som jobber i Veidekke skal føle seg trygg, vurderes ut fra sin kompetanse og ha samme rettigheter, muligheter og forpliktelser.

Vi tror at ulike kompetanser og innfallsvinkler gir et bedre sluttresultat og gir medarbeiderne våre muligheter til vekst og utvikling. Involvering og inkludering hjelper oss å utnytte forskjellene til å skape verdi.

Slik jobber vi med mangfold og inkludering 

 • Vi vurderer mennesker ut fra den enkeltes kompetanse. Alle har like rettigheter, muligheter og plikter. 
 • Våre leder- og medarbeiderprosesser er utformet for å tiltrekke, rekruttere, utvikle og opprettholde mangfoldet i organisasjonen. 
 • Vi søker ulike perspektiver og bruker den samlede kompetansen i alle våre team. 
 • Vi utfordrer den etablerte tankegangen – i egen organisasjon og i bransjen. 
 • Vi arbeider mot ubevisst diskriminering i språk og handling gjennom kunnskapsheving og refleksjon og har nulltoleranse for krenkende atferd. 
 • Vi kartlegger og følger opp lønns- og arbeidsvilkår for å sikre likebehandling. 
 • Vi måler og følger opp medarbeiderutvikling og de ansattes erfaringer fra arbeidsmiljøet. 
 • Våre ledere har ansvar for å sikre at det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er bærekraftig og for å følge opp arbeidet med å styrke mangfold og likestilling. 
 • Hver ansatt har ansvar for å bidra til et sunt og inkluderende arbeidsmiljø. 

Dette skal vi oppnå 

En jevn kjønnsfordeling er en grunnleggende forutsetning for å dra nytte av vår kollektive intelligens. Det muliggjør både smartere team og mer innovative løsninger. Derfor har vi satt oss noen mål.

Innen 2025 skal:

 • 50 % av alle studenter på sommerjobb være kvinner
 • 40 % av alle nyutdannede være kvinner
 • 20 % av alle operative ledere være kvinner
 • alle ledergrupper over prosjektnivå ha minst ett kvinnelig medlem

Kontakt oss