HMS

Det skal være trygt å jobbe i og for Veidekke. Sikkert arbeid er også en forutsetning for å vinne kontrakter og levere prosjekter til avtalt tid.

Det skal være trygt å jobbe i og for Veidekke.

Slik jobber vi med HMS

Veidekkes HMS-arbeid tar utgangspunkt i organisasjon og mennesker: Vi planlegger for at arbeidet kan gjennomføres sikkert og effektivt, ved hjelp av riktig utstyr og til rett tid. Alle prosjekter har en egen HMS-ansvarlig som skal bidra til at dette er på plass.

For oss handler det om holdninger, kompetanse og kultur. For å ivareta sikkerhet på arbeidsplassen må de som gjør jobben ha rett kompetanse, gode holdninger og omsorg for hverandre.

HMS og økonomi er like viktig

I Veidekke er HMS-mål og økonomiske mål likestilt. Prinsippene for HMS-arbeidet er definert i vår HMS-policy og i sikkerhetsplaner utledet fra HMS-strategien, og prosjektene rapporterer regelmessig inn sine HMS-resultater. Underleverandører forplikter seg til å arbeide i tråd med de samme prinsippene, planene og kravene som gjelder for Veidekkes egne ansatte.

Kravene inngår i kontrakten leverandøren signerer med Veidekke, og de som jobber på et av konsernets prosjekter får informasjon og opplæring om Veidekkes krav og forventninger før arbeidet starter.