Personlig verneutstyr

Alle som jobber i eller for Veidekke skal bruke nødvendig personlig verneutstyr.

Mann med gul hjelm, visir ser til siden. Foto.

Standard verneutstyr

Dette er standard verneutstyr og skal være på plass:

  • Synlighetstøy
  • Hjelm
  • Hørselvern
  • Beskyttelsesbriller
  • Hansker
  • Vernesko

Unntak og særskilte krav

På noen arbeidssteder kan det være unntak fra dette eller særskilte krav. Enkelte arbeidsoperasjoner krever også verneutstyr utover dette. Dette er definert i krav og rutiner for disse arbeidsoperasjonene.

Se Veidekkes krav til sikkert utstyr

HMS- og sikkerhetskurs

Alle som skal jobbe på Veidekkes bygg- og anleggsplasser skal i tillegg gjennomføre obligatorisk HMS-kurs. Veidekke tilbyr også sikkerhetsopplæring utover dette.

Les mer om HMS-og sikkerhetskurset Fareblind