Anleggsmaskinførerfaget

Som lærling i anleggsmaskinførerfaget kjører, bruker og vedlikeholder du forskjellige maskintyper.

Bli lærling i anleggsmaskinførerfaget

Om lærefaget   

Anleggsmaskinføreren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget.

Det er viktig at du som lærling:

 • har positive holdninger til natur og miljø, sikkerhet og vernearbeid
 • kan kommunisere med kunder og jobbe planmessig
 • har godt håndlag og interesse for maskiner

Som anleggsmaskinfører kan du jobbe i virksomhetene i Veidekke Bygg og Veidekke Infrastruktur. 

Dette vil du jobbe med

 • Kjøring av minst tre maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper eller doser​ 
 • Bruk av spesialutstyr og sikkerhetsutstyr​ 
 • Arbeidsvarsling og arbeidsplanlegging​ 
 • Nivellering og enklere stikking​ 
 • Kommunalteknikk og vann- og avløpsanlegg​ 
 • Grunnarbeid og vegbygging​ 

Krav til deg som lærling 

For å bli lærling hos oss må du: 

 • møte opp til riktig tid om morgenen
 • være høflig
 • ha gode holdninger
 • ha interesse for faget
 • ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
 • ha bestått alle fag på VG2
 • ha normalt god helse

​Fagbrev og læretid   

Du inngår en lærekontrakt med oss når læretiden din begynner. Læretiden er normalt to år, og består av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning. 

Når læretiden er over avlegger du fagprøve i anleggsmaskinførerfaget, og får fagbrev som anleggsmaskinfører.  

Slik blir du lærling

Det finnes flere måter å bli læring på: 

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får ikke fag- eller svennebrev, men kompetansebevis.

Kontakt oss