Anleggsgartnerfaget

Som lærling i anleggsgartnerfaget bygger du uterom. Daglige oppgaver er utvikling, etablering og vedlikehold av anlegg.

Bli lærling i anleggsgartnerfaget

Om lærefaget

Som lærling i anleggsgartnerfaget jobber du med tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper. En fagarbeider i anleggsgartnerfaget skal kunne lede og gjennomføre den praktiske delen av driften i anlegg. 

Som anleggsgartner kan du jobbe i virksomhetene i Veidekke Bygg og Veidekke Infrastruktur. 

Dette vil du jobbe med 

Som lærling i anleggsgartnerfaget vil du jobbe med: 

 • drift av grøntanlegg i alle årstider
 • ​terrengutforming i uteanlegg​
 • valg av slitedekker, f.eks. asfalt, betong og grusplasser
 • ​vedlikehold av alle typer vegetasjonselementer i ulike bruksområder
 • vedlikehold av alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerder
 • ​tilrettelegging for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftarealer

Krav til deg som lærling 

For å bli lærling hos oss må du: 

 • møte opp til riktig tid om morgenen
 • være høflig
 • ha gode holdninger
 • ha interesse for faget
 • ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
 • ha bestått alle fag på VG2
 • ha normalt god helse

Læretid og fagbrev 

Du inngår en lærekontrakt med oss når læretiden din begynner. Læretiden er normalt to år, og består av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning.  Når læretiden er over avlegger du fagprøve i anleggsgartnerfaget og får fagbrev som anleggsgartner.

Slik blir du lærling

Det finnes flere måter å bli læring på: 

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får ikke fag- eller svennebrev, men kompetansebevis.

Kontakt oss