Energimontørfaget

Som lærling i energimontørfaget vil du montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift. 

Energimontørfaget (KL)

Om lærefaget 

Energimontøren foretar rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr. I tillegg driver hen med situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg og utstyr. 

Som lærling i energimontørfaget må du jobbe etter strenge sikkerhetskrav og forskrifter. Energimontør er en beskyttet tittel. Du må ha godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å utøve yrket. 

Du kan jobbe i Veidekke Bane som energimontør (KL). 

Dette vil du jobbe med 

Du vil blant annet jobbe med: 

 • ledningsanlegg for lavspenning og høyspenning​ 
 • signal- og fjernstyringsanlegg​ 
 • kabelanlegg for lavspenning og høyspenning​ 
 • strømforsyningsanlegg​  stasjonsanlegg​ 
 • elektriske bygningsinstallasjoner​ 
 • jernbane- og sporvognsdrift​ 
 • mekanisk og hydraulisk utstyr​ 

Krav til deg som lærling 

For å bli lærling hos oss må du: 

 • møte opp til riktig tid om morgenen
 • være høflig
 • ha gode holdninger
 • ha interesse for faget
 • ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
 • ha bestått alle fag på VG2
 • ha normalt god helse

Læretid og fagbrev 

Du inngår en lærekontrakt med oss når læretiden din begynner. Læretiden er normalt to år, og består av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning. 

Når læretiden er over avlegger du fagprøve i energimontørfaget, og får fagbrev som energimontør.  

Slik blir du lærling

Det finnes flere måter å bli læring på: 

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får ikke fag- eller svennebrev, men kompetansebevis.

Kontakt oss