Fjell- og bergverksfag

Som lærling i fjell- og bergverksfaget jobber du blant annet med bergverksdrift og utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser.

Fjell- og bergsverkfag

Om lærefaget

En fjell- og bergverksarbeider jobber med fjellboring, sprengning og mineraluttak fra fjell, i forbindelse med veier, tunneler og oppsetting av bygninger. Mineraluttak vil si at man utvinner mineralske stoffer og andre naturressurser, for eksempel til produksjon av pukk og grus

Arbeidet omfatter også

 • oppmåling
 • planlegging
 • fjellsikring
 • bruk av forskjellige anleggsmaskiner

Som fjell- og bergverksarbeider kan du jobbe i virksomhetene Veidekke Infrastruktur og Veidekke Bygg.  

Dette vil du jobbe med 

Som lærling i fjell- og bergverksfag vil du jobbe med: 

 • fjellarbeid i dagen, bergverksdrift, tunnelarbeid, pukk- og grusproduksjon (fordypningsområder)​ 
 • stikking og oppmåling​ 
 • arbeidsplanlegging​ 
 • boring og sprenging​ 
 • anleggsteknikk og fjellsikringsarbeid​ 
 • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr​ 

Krav til deg som lærling 

For å bli lærling hos oss må du: 

 • møte opp til riktig tid om morgenen
 • være høflig
 • ha gode holdninger
 • ha interesse for faget
 • ha fylt 18 år i løpet av opptaksåret
 • ha bestått alle fag på VG2
 • ha normalt god helse

Læretid og fagbrev 

Du inngår en lærekontrakt med oss når læretiden din begynner. Læretiden er normalt to år, og består av en kombinasjon av opplæring og verdiskapning.  Når læretiden er over avlegger du fagprøve i fjell- og bergverksfaget, og får fagbrev som fjell- og bergverksarbeider.

Slik blir du lærling

Det finnes flere måter å bli læring på: 

 • TAF, tekniske allmennfag. Da starter du som lærling etter ungdomsskole (15 år)
 • 1+3, ett år VG1 og tre år i bedrift (16 år)
 • 2+2 normalt utdanningsløp (17 år)
 • Voksenlærling, avlegger teorieksamen som privatist §3.5 kurs
 • 0+4, med utdanningsrett. Full opplæring i bedrift med §3.5 kurs
 • Praksiskandidat, avlegger prøve i deler av læreplanen. Du får ikke fag- eller svennebrev, men kompetansebevis.

Kontakt oss