Veidekke Bygg Rogaland

Veidekke Bygg Rogaland er en totalentreprenør med spesialkompetanse på bolig, skole, kontor og næringsbygg. Vi har også lang og god erfaring med andre typer prosjekter, og er gjerne med å utvikle gode prosjekter sammen. Egenproduksjon er viktig for oss, og vi har en stor andel egne faste ansatte fagarbeidere innen tømmer og betong.

Rovik Brygge for Nordr

Veidekke Bygg Rogaland er en lokal entreprenør i Rogalandsmarkedet. Vi bygger på en lang og stolt historie under navnet Block Berge Bygg AS, og har tilgang på ressurser, erfaring og fagkompetanse i hele Veidekke-konsernet. 

Det gjør at vi finner de beste løsningene for alle involverte parter i prosjektet, og resultatet gir en effektiv drift, økt verdiskapning og en større trygghet for kunder, levandører og andre samarbeidspartnere.

Kontorsted: Stavanger 

Besøksadresse: Laberget 22 - 2. etasje, 4020 Stavanger.  

Postadresse: Postboks 130, 4068 Stavanger 

Telefon: 466 28 000 / E-post: rogaland@veidekke.no 

Kontorsted: Haugesund 

Besøks-/postadresse: Kvaløygata 3, 5537 Haugesund 

Telefon: 52 80 60 00 / distrikthauge@veidekke.no 

 

Kontaktpersoner Veidekke Bygg Rogaland