Madla Tress i Stavanger, Rogaland.

Madla Tress - Initiativrik gjeng med god kundepleie

På Madla bygger Veidekke Rogaland 40 leiligheter i et av Stavangers mest populære boligstrøk. Byggherren kaller det er kremprosjekt og roser prosjektledelsen for at de på eget initiativ tar ansvar for klima og sluttkunder.

Harald Vindenes og Sigve Hebnes på Madla Tress i Stavanger.

Harald Vindenes og Sigve Hebnes på Madla Tress i Stavanger.

- I dette prosjektet har vi en lettbent kunde med en liten organisasjon. Derfor tar vi litt ekstra ansvar for at helheten skal bli bra, sier prosjektleder Harald Vindenes. Det betyr for eksempel at Veidekke tilby kickoff-arrangement og underveisbefaring for boligkjøperne, som strengt tatt er byggherrens kunder.

- Folk som har kjøpt leilighet her, har gjort en stor investering. Det er klart de er nysgjerrige på hvordan det blir, og vi ser at de setter veldig stor pris på å få følge med. Når leilighetene er ferdig gipset sånn at alle mål er endelige, får de komme på befaring for å se om ting blir slik de har ønsket seg. Da kan de også ta mål om de trenger det for å bestille møbler eller gardiner eller hva det måtte være, forklarer Harald. 38 av 40 leiligheter er allerede solgt, og det er ikke "bare en byggeplass", men noens fremtidige hjem. Det tar Veidekke på alvor.

Kvalitet og rett pris og alt dette må selvsagt være på plass for at vi som kunde skal bli fornøyd, men i tillegg setter jeg pris på at Veidekke er med og tar ansvar for våre kunder.
Sigve Hebnes, daglig leder i K2 Bolig
Jarle Barsnes, forskalingssnekker i Veidekke.

Jarle Barsnes, forskalingssnekker i Veidekke.

Godt arbeidsmiljø

Anleggsleder Marte Idland Midttun leder an når vi flytter oss fra brakka til byggeplassen. Hun er en av flere damer i ei funksjonærgruppe som har god kjønnsbalanse - halvt om halvt.

- Det gjør noe med arbeidsmiljøet å ha forskjellige folk. Det fungerer godt at vi har ulik bakgrunn, for vi utfyller og supplerer hverandre på en fin måte, sier Harald og Marte.

Ute på byggeplassen er også fagarbeider på betong, Jarle Barsnes fornøyd med arbeidsmiljøet.

- På betong har vi hatt god stemning hele veien, fristene er blitt holdt og prosjektet gir oss faglige utfordringer, med vinkler som gir interessante oppgaver. Det har vært helt optimalt, egentlig, sier han, og viser oss rundt i noe av det som er ferdig støpt.

- Her skal det bli butikk, smiler han i første etasje på en av de tre byggene. Det er Coop som skal inn i butikklokalet, og også her er Veidekke på tilbudssida for å gjøre livet enklest mulig for byggherre K2 Bolig.

- Vi tar mest mulig avklaringer direkte med Coop, sånn at byggherre slipper å være et mellomledd for kommunikasjon, sier Harald.

Det gjør noe med arbeidsmiljøet å ha forskjellige folk. Det fungerer godt at vi har ulik bakgrunn, for vi utfyller og supplerer hverandre på en fin måte.
Anleggsleder Marte Idland Midttun
Kvaliteten og prisen må være rett, men i tillegg setter kunden pris på at Veidekke er med og tar ansvar for kundens kunde.

Kvaliteten og prisen må være rett, men i tillegg setter kunden pris på at Veidekke er med og tar ansvar for kundens kunde.

Mer enn forventet

Sigve Hebnes, daglig leder i K2 Bolig, bekrefter at dette blir lagt merke til.

- Kvalitet og rett pris og alt dette må selvsagt være på plass for at vi som kunde skal bli fornøyd, men i tillegg setter jeg pris på at Veidekke er med og tar ansvar for våre kunder. Marte og Harald og gjengen har tatt egne initiativ for dette, og jeg vet at også kunder med spesielle ønsker føler seg godt ivaretatt.

Ikke bare har byggherren fått ekstra kundeservice på Madla Tress, men også et mer klimabesparende prosjekt enn bestilt. Veidekke har valgt å lage et klimagassregnskap som forplikter på samme måte som framdriftsplan og budsjett.

- Uavhengig av hva kunden bestiller, så har vi jo et eget samfunnsansvar, sier Marte.

- Og K2 har heiet veldig, selv om det ikke er vi som har tatt initiativet, sier Sigve, som er særlig fornøyd med at tiltakene ikke har medført ekstra kostnader.

- Det er nok lettere å få gjennomslag for klimatiltak som ikke koster noe, sier han.

Når vi blir mest bevisst på arbeidet vårt med å spare CO2 ser vi nøye etter hvilke produkter som forurenser mest. Og så kan vi forsøke å bytte de ut med et bedre alternativ.
Prosjektleder Harald Vindenes
Madla Tress i Stavanger, Rogaland.

Madla Tress i Stavanger, Rogaland.

Helhetlig ansvar

Tiltakene kan være små, smarte løsninger, som kontaineren med avkapp fra rent trevirke. Når den er full, løfter krana den utenfor byggegjerdet, og så går det ut varsel til velforeninga i tilstøtende nabolag, om at folk kan komme og hente gratis ved. Det forslår ikke så mye i Veidekkes klimaregnskap, men sender et signal om helhetlig tenkning om ressursutnyttelse.  Prosjektet påtar seg litt ekstra bryderi fordi de ser at det både kan redusere avfallsmengden og gi naboer en håndsrekning som reduserer strømregninga.

- Et klimaregnskap er nyttig for oss, og selv om kunden ikke stiller krav om det i dette prosjektet, bruker vi det som egenlæring for å finne ut hvor skoen trykker. Når vi blir mest bevisst på arbeidet vårt med å spare CO2 ser vi nøye etter hvilke produkter som forurenser mest. Og så kan vi forsøke å bytte de ut med et bedre alternativ, forklarer Harald.

Harald Vindenes, Sigve Hebnes og Marte Idland Midttun diskuterer prosjektet og fremdriften.

Harald Vindenes, Sigve Hebnes og Marte Idland Midttun diskuterer prosjektet og fremdriften.

Kriseløsning med suksess

Det største enkelttiltaket er valg av lavkarbonbetong og bruk av basaltbetong i vegger. Når fibre som blandes rett i betongen, sørger for armering, blir stålforbruket kraftig redusert. Løsningen sparer også fagarbeiderne for jernbindingsarbeid i ergonomisk ugunstige arbeidsstillinger.

- Vi har mye erfaring med basaltbetong i gulv, men ikke i vegger. Bakgrunnen for at vi bestemte oss for å prøve det denne gangen, var trøbbel med råvaretilgang og stigende priser knyttet til krigen i Ukraina, sier prosjektlederen.

Byggebransjen har gått fra unntakstilstand til unntakstilstand de siste årene, etter at det startet med barkebilleangrep i Canada, trelastmangel i USA og stigende priser. Så kom Covid med stopp i vareflyten og nå er det trøbbel i råvaretilgang og strømkrise.

- Der vi i mange år kunne tenke at materialprisene var stabile faktorer i regnestykket, er virkeligheten i dag en annen. Da må vi tenke nytt, og sånn havnet vi på valget om basaltbetong. Bakgrunnen er mørk, men resultatet har egentlig vært en suksesshistorie. Kriser får oss til å se etter nye løsninger, sier Harald.