Rovik brygge

Prosjektet Rovik brygge ligger ved havnebassenget i Sandnes sentrum og består av 70 leiligheter og 4 næringslokaler.

Bygninger med brygge og båter foran. Ilustrasjon.

Kunde

Nordr Eiendom AS

Tidsrom

September 2020 - desember 2022

Sted

Hanaveien 8-16, 4327 Sandnes

Omfang

70 leiligheter, 4 næringslokaler og kommunal park med tilhørende promenade.

Prosjekttype

Boliger

Kontraktsform

Totalentreprise

Verdi

220 MNOK ekskl. mva.

Arkitekt

Arkitektkontoret Vest

Rovik brygge består av tre leilighetsbygg med et maritimt og moderne uttrykk, og blir omgitt av et parkområde med en promenade langs bryggen.  

Leilighetene varierer i størrelse fra 37-163 m² BRA med store, gode uteplasser mot sør og vest. I første etasje blir det næringslokaler, boder og parkering i systemparkeringsanlegg.  

Innflytting Bygg C i juni, Bygg B i september og Bygg A i desember 2022.

Leilighetsbygg ved en brygge i solnedgang. Ilustrasjon.

Rovik brygge

Løsninger vi vil fremheve

Balkongene på vestsiden har limtre som bærende konstruksjon. Her har vi gått bort i fra å bruke tradisjonell betong, både et tiltak som gir miljøgevinst men også en rent kostnadsbesparende løsning.  

Prosjektet har 84 baderomskabiner med rørtekniske skap for hele boenheten. En tidsbesparende løsning som også flyttet mye fysiske timeverk og avfall fra byggeplassen til fabrikk 

Posjektet har fire innebygde automatisk parkeringssystem. En plass- og kostnadsbesparende løsning, i motsetning til en stor spuntet gravegrop. 

Kontakt oss