Anleggsleder

Som anleggsleder hos oss er du en sentral person for det meste i ditt prosjekt - uansett om det handler om å bygge boliger, næringsbygg, samferdselprosjekter eller kanskje en hel vindkraftpark til havs.

Involvering gir større engasjement

Involvering er sentralt hos oss, og i rollen som anleggsleder er du en nøkkelperson i vår involverende arbeidsmetode. Den bygger på respekt for individet, å utnytte alles kunnskap og ideer, og å la medarbeiderne påvirke sin arbeidssituasjon. Denne arbeidsmetoden bidrar til økt trivsel, produktivitet og større engasjement på arbeidsplassene.

Anleggslederen får prosjektet til å fly

I rollen som anleggsleder støtter du dine medarbeidere slik at de kan levere på topp, samtidig som du setter sikkerheten og godt arbeidsmiljø først. Du er også navet for planlegging og samarbeid i prosjektet. Risikohåndtering, struktur og forretningsteft er dine spesialiteter, og du har full kontroll over tid, budsjett og ressurser. Din jobb er enkelt og greit å få prosjektet til å fly!

Du må være tydelig og trives med å møte og lede mennesker. Samspill med medarbeidere, kunder og leverandører er helt sentralt. 

Ansvarsområder som anleggsleder 

Som anleggsleder har du overordnet ansvar for prosjektets arbeidsmiljø, planlegging og økonomi. Som anleggsleder bruker du en stor del av tiden din på planlegging. Men selv om prosjektets planlegging og gjennomføring med hensyn til miljø, kvalitet, økonomi og fremdrift er ditt ansvar, er du ikke alene. Du har et team rundt deg som støtter deg i din hverdag.

Vår arbeidsmetode og verdier bygger på at de beste resultatene oppnås i samspill. Involvering er et sentralt begrep hos oss. I samme ånd blir involveringsmøter et viktig verktøy for deg for å utnytte alles kunnskap og ideer i prosjektet, og for å skape engasjement og ansvarsfølelse i hele prosjektteamet.

Anleggsleder i bygg

Som anleggsleder i vår byggvirksomhet leder du et av våre byggeprosjekter fra start til mål. Vi bygger og fornyer både boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Mange av våre byggeprosjekter finnes i de største byene, der behovet for bygging er stort - men vi har også større og mindre prosjekter i distriktene.

Anleggsleder i infrastruktur

Som anleggsleder i vår infrastrukturvirksomhet blir du ansvarlig for et av våre infrastrukturprosjekter. Siden vi har en landsdekkende virksomhet bygger vi alt fra broer, veier, tunneler og jernbaner til havner, energianlegg og industrielle anlegg over hele Norge. 

Hva vi kan tilby deg som ansatt i Veidekke

Du blir en del av en bedriftskultur som bygger på tydelige verdier og eierskap. Men fremfor alt en engasjerende, inkluderende og kunnskapsrik måte å jobbe på. Vi setter alltid sikkerheten til våre medarbeidere og samarbeidspartnere først. Vi jobber i henhold til tariffavtaler og tilbyr gode fordeler for våre ansatte. Vi har vi egen bedriftshelsetjeneste, gode pensjons- og personforsikringer, og en rekke sosiale aktiviteter du kan delta på. Dessuten tilbys du muligheten til å kjøpe aksjer i Veidekke til rabattert pris. I dag er vi som jobber i Veidekke faktisk den nest største eieren, noe som er unikt blant store selskaper i Norge.

Hvordan bli anleggsleder hos oss

De fleste anleggsledere har en ingeniørutdanning som grunnlag med flere års erfaring fra tilstøtende roller innen bygg, anlegg og infrastruktur, som for eksempel driftsleder eller prosjektingeniør. Felles for disse rollene er at de har erfaring med økonomisk planlegging og kan ta et forretningsmessig ansvar.

Jobb som anleggsleder hos oss

Interessert i å jobbe som anleggsleder hos oss i Veidekke? Se alle våre ledige stillinger her.