Kvinne på byggeplasskontor. Foto

”Det er aldri et kjedelig øyeblikk i anleggslederrollen”

Line er anleggsleder på nye Trondheim Sentralstasjon der Veidekke bygger ny togstasjon med terminalbygg og kontorer for Bane NOR Eiendom.

Kvinne på byggeplass i anleggslederrollen. Foto.

Raskt mer ansvar

Hun startet i Veidekke i 2019 og gikk nyutdannetprogrammet det året. I 2022 gikk hun inn i rollen som anleggsleder på et rehabiliteringsprosjekt i Trondheim sentrum før hun startet som anleggsleder for innredningsarbeidene på Nye Trondheim Sentralstasjon.

 

En anleggsleder må se helheten og tenke langsiktig i det man foretar seg
- Line Johansen Bjørhusdal, anleggsleder
På byggeplasskontor. Kvinne holder kaffekopp i møte. Foto

Arbeidsoppgavene

En anleggsleder bør være strukturert, forteller Line. Samtidig krever rollen at en er forberedt på at dagen ikke blir helt som man hadde tenkt seg. Hun forteller at det ofte dukker opp ting som gjør at planen for dagen må snus om på, men at det er litt av sjarmen med jobben også.

- En vanlig arbeidsdag starter for mange klokka sju. På prosjektet vårt har vi et felles morgenmøte på starten av dagen der hele teamet samles for å snakke om HMS, spesielle utfordringer den dagen og fremdrift. I tillegg består dagen av møtevirksomhet, planlegging og arbeid med blant annet økonomi, HMS, fremdrift, innkjøp, oppfølging av produksjon og bemanning. Mange av oppgavene utføres i samarbeid med andre i teamet. Ingen dager er like, forteller hun.

 

På byggeplass, samtale. Foto

Rollen som anleggsleder

Det er særlig to ting som peker seg ut i rollen som anleggsleder forteller Line: Å se helheten og tenke langsiktig i det man foretar seg.

- Som anleggsleder må en like å planlegge frem i tid. En må se det store bildet og forsøke å koordinere aktiviteter på byggeplassen. For at driften skal bli mest mulig effektiv er det viktig at vi klarer å planlegge frem i tid. En tverrfaglig, god og langsiktig plan gjør det enklere for driftsledere, arbeidsledere og baser som skal planlegge i kortere horisont og ikke minst fagarbeiderne som skal utføre arbeidet, sier hun.  

Line mener det aller beste med jobben er samspillet med forskjellig typer mennesker og fag og variasjonen i jobbhverdagen:

- Det er aldri et kjedelig øyeblikk i anleggslederrollen.

Hun påpeker at en byggeplass er en kompleks arena der god flyt i samarbeidet og god produksjon skaper både god stemning og mestring for de involverte. Det å legge til rette for at menneskene har det de trenger for å gjøre jobben sin best mulig er viktig.

- Mestringsfølelse for meg er når samarbeidet flyter og at produksjonen er effektiv. Når vi får løst utfordringer som dukker opp på en smidig måte gir det en glød og «god-følelse» i hele teamet, forteller hun.

 

Lunsj på byggeplasskontor. Foto.

Arbeidsmiljøet

Om kollegene sine forteller Line at det er mange problemløsere og initiativrike folk på prosjektet.  

- Et prosjekt møter nye utfordringer hver dag. Derfor er det så viktig at vi har folk som er gode på å løse problemer. Man er helt avhengig av at man er en gjeng som er løsningsorienterte hver eneste dag, forteller hun.

- At alle har det bra på jobb er viktig, det bidrar til å skape en lagfølelse. I jobben min forsøker jeg å legge til rette for at folk får drive med det de synes er mest interessant, det de er gode på og synes er gøy å jobbe med. Så får vi ikke til det hele tiden naturligvis, men jeg tenker at trivsel henger sammen med mestring og omvendt, forteller hun.

Om videre utvikling i jobben forteller Line at hun er motivert for å utvikle seg og å lære mer.

- Jeg har lyst å være i rollen som anleggsleder i mange år. Det er nok av utfordringer og alltid noe nytt å lære. Dette er en rolle som jeg trives godt i og som motiverer meg, avslutter hun.