Kvinne på byggeplass med utsikt over by i bakgrunnen. Foto

"Jobben min går ut på å knytte teori og praksis sammen"

Pernille jobber som prosjekteringleder på Sintef Horizon i Trondheim, et nytt stort kontorbygg for Sintef Energi på Gløshaugen. Hun har nylig tatt steget opp fra en en rolle som prosjektingeniør til å assistere prosjekteringsfaget i prosjektet.

Pernille ble ansatt i 2021 og har bakgrunn fra bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Hun ble ansatt når Veidekke var i tidligfase med Sintef Horizon-prosjektet og begynte som mange andre som prosjektingeniør.

- Jeg kom inn i rollen som prosjekteringsleder litt tilfeldig eller kanskje ikke helt tilfeldig heller, sier Pernille og ler. Jeg er jo en teoretiker, men ikke så interessert i teorien at jeg har lyst å sitte og tegne og regne hele tiden. Prosjekteringslederrollen er en morsom mellomting, der en kan nerde litt i fag, men likevel også kan dra det teoritiske videre ut i praksis, forteller hun.

Kombinasjonen av å kunne nerde litt i fag og få det ut i praksis er veldig morsomt
Pernille Nalum Duvholt, prosjekteringsleder
Kvinne foran PC på byggeplasskontor. Foto.

Arbeidsoppgavene

En sentral del av jobben til en prosjekteringsleder er å styre og lede eksterne rådgivere som jobber på vegne av en entreprenør. Dette kan være rådgivere innen akustikk, ventilasjon, brann, konstruksjon eller arkitekt.

- Jeg er blant de første inne i et prosjekt i det vi kaller tidligfase, lenge før vi har gravd noen verdens ting. I denne fasen henter vi inn eksperter som kan hjelpe oss å konkretisere prosjektet. Vi skal få det å gå fra en idé til noe som er mer konkret og kan bygges, forteller Pernille.

En viktig del av prosjekteringslederens oppgave er å komme til enighet med rådgivere og arkitekt om de beste løsningene for det som skal bygges.

- I tidligfasen må en sørge for å ha involvert de riktige fra våre egne fagfolk i møte med arkitekt eller rådgivere. Det er veldig nyttig å ha med vår arbeidsleder på tømmer i møter med arkitekten for å avstemme prosjekteringsgrunnlaget. Da bruker vi kompetansen til begge parter for å diskutere og finne de mest praktiske løsningene, men samtidig ivareta arkitektens ønsker og behov, forklarer hun.

Kvinne på byggeplass med verneutstyr. Foto.

Pernille forteller hvor viktig samspillet er i rollen som prosjekteringsleder og at en må kunne omsette det teoretiske og "litt nerdete" i fagene, om til verdifulle løsninger i produksjonen.

- En viktig del av jobben min handler om å spille rådgiverne vi bruker gode. De må finne de beste løsningene så vi kan ta med dette inn i prosjektplanleggingen. På mange måter er  jeg bindeleddet mellom eksterne rådgivere og våre folk. Det sier seg selv at man er kritisk avhengig av å skape gode forutsetninger for dialog. Siden min rolle er nærmere rådgiverne enn vår egen produksjon betyr det at jeg får klar beskjed fra folka våre dersom noe mangler eller om noe virker som en god idé i teorien, men ikke er det i praksis, sier hun med et smil.

To kvinner på byggeplass foran rehabiliteringsbygg. Foto.

Rollen prosjekteringsleder  

Pernille forteller at en typisk arbeidsdag starter inne på kontoret med mail, oppfølging og avklare behov for arbeidsmøter med rådgiverne.

- Det er også behov for å støtte egen drift med avklaringer dersom det er spørsmål eller at noen savner noe i tegninger eller underlag, sier hun.

Det er viktig å stille mange spørsmål i rollen som prosjekteringsleder fortsetter Pernille videre:

- Vi jakter hele tiden de beste løsningene på problemet, og problemer eller utfordringer det er det. Noen ganger kjenner vi ikke omfanget av et problem heller, og da er det viktig å få anvendt den kompetansen som vi samlet sett har i prosjekteringsgruppa, forteller hun.

Mennesker på toppen av en bygning i byggeprosessen. Foto.

Om arbeidsmiljøet

Når Pernille forteller om arbeidsmiljøet bruker hun ord som team, ulik kompetanse, morsomme folk og læring.

- Miljøet på jobben er veldig bra. Vi er et utrolig bra team her, med masse forskjellige karakterer og ulik kompetanse. Jeg synes det veldig interessant å snakke med våre egne fageksperter, som kan mye om sine spesialområder. Det er veldig artig å være med ut å se hvordan produksjonen faktisk utfører de planene som vi har laget, sier hun. 

Om overgangen til prosjekteringslederrollen forteller Pernille at det har gått bra og at hun føler glede og mestring i jobben sin.

- Jeg koser meg aller mest på jobb når jeg får til å løse problemer i samarbeid med rådgiverne jeg jobber tettest med, og ser at løsningene vi har funnet fungerer ute på byggeplassen, avslutter hun.