Kvinnelig ingeniør på byggeplass. Foto

”Hvis det er noe man vil gjøre, så får man muligheten til det”

Som nyutdannet prosjektingeniør på Sintef Horizon i Trondheim, jobber Anne med å følge opp drift og innkjøp. I tiden fremover ser hun for seg å jobbe med fremdrifts- og produksjonsplanlegging, selve hjertet i de fleste byggeprosjekter.

Anne er en av ca. 60-80 nyutdannede studenter Veidekke tar inn hvert år og har sin bakgrunn som sivilingeniør bygg- og miljøteknikk fra NTNU Trondheim.

- Jeg hadde sommerjobb i Veidekke i to år, og da var jeg sikker på at jeg måtte søke meg til Veidekke. Jeg trivdes så godt og fant ut at her vil jeg jobbe!

Anne startet som prosjektingeniør i august 2024 og forteller at hun ble godt tatt i mot på Sintef-prosjektet.

- En blir kastet litt ut i det, men jeg har blitt tatt veldig godt imot. Jeg føler meg veldig velkommen og folka her er veldig åpne.

Etter tre måneder i jobb liker jeg jobben bare mer og mer. Jeg føler mestring!
Anne Dahn Landrø, prosjektingeniør
To ingeniører på byggeplass, ser på bygning. Foto

Arbeidsoppgavene

Siden oppstarten har prosjektingeniøren lært litt om det meste, før et videre valg om hva hun vil jobbe mer med skal tas. Dette valget er noe man kan være med å påvirke, og mulighetene er mange.

- Jobben min nå er å følge opp drift og innkjøp og å være med der det er behov. Jeg har veldig stor variasjon i arbeidshverdagen min. En får også vært med å gjøre ting man har lyst til å selv. Hvis det er noe man vil gjøre, så får man muligheten til det. Det er fordelen med å være ny også- frihet til å velge litt, forteller hun med et stort smil.

- Nå har jeg fått hovedansvaret for riggplanen på prosjektet, når vi snart går over i ny fase. Å utvikle den er en utfordring, men det er veldig fint å få det ansvaret også. Man står ansvarlig for noe som har betydning for andre også.

To kvinnelige ingenører på byggeplass. Foto

Om rollen som prosjektingeniør

Anne mener det er en fordel å kunne jobbe selvstendig og ha evnen til å styre sin egen hverdag, spesielt i begynnelsen når man er ny i jobben.

- Mine arbeidsdager er veldig varierte. Som nyutdannet får en prøve seg på mye nytt naturlig nok, men det også det som gjør dette spennende. Man lærer best av å få prøve, spørre, prøve på nytt – det er ikke alltid det går første gangen, men da må man bare prøve igjen, sier hun.

I tiden fremover har Anne lyst til å jobbe med fremdrifts- og produksjonsplanlegging.

- Jeg har lyst til å følge opp det som skjer ute på byggeplassen dag for dag. Det ligger mye læring i å være ute å følge opp fagarbeiderne tett, forteller hun.

Arbeid foran PC. Foto

Om arbeidsmiljøet

Om overgangen fra studietilværelsen til arbeidslivet forteller Anne at det har gått bra og at arbeidshverdagen er full av masse fine folk.

- Folk er så forskjellige, og det er det som er herlig. Bare her på prosjektet har vi en enorm kunnskapsbase. At man har ulik kompetanse gjør at en har mulighet for å lære av hverandre og folk er glad i lære bort også, forteller hun.

Nylig var Anne på samling med andre nyutdannede i Veidekke fra hele landet. Her tilbys et  eget opplegg for alle nyutdannede, faglig og sosialt. På samlingene får man muligheten til å lære av hverandre og bli kjent med andre nyutdannede i andre deler av selskapet.

- Det er et stort spenn egentlig. Jeg var på samling med andre nyutdannede tidligere denne uken, og mange har blitt verneleder, noen jobber med oppfølging av produksjonen på byggeplass, det er planlegging og innkjøp, og noen sitter med kalkulasjon, forteller hun.

Om karrierevalg og anbefalinger til studenter som skal velge retning sier Anne:

- Liker man en variert arbeidshverdag kan jeg anbefale å velge seg til en entreprenør. En får vært med på veldig mye forskjellig. Ute i produksjonen, inne foran PC-en og kombinasjonen med selvstendig arbeid og teamarbeid er kjempebra. Det er uendelige muligheter. Dagene flyr unna og en får mulighet til å forme sin egen arbeidshverdag, avslutter hun.