Mann på byggeplasskontor foran PC. Foto

”Jobben min er å smøre hele prosjektet”

I jobben som prosjektingeniør på Frysjaparken i Oslo, jobber Marius med driftsoppfølging og innkjøp. Det har gått snart tre år siden Marius kom fra studenttilværelsen ved OsloMet/ NTNU til Veidekke. Han har fulgt prosjektet fra første spadetak til at kundene flytter inn i boligprosjektet for OBOS nord i Oslo. Og det er flere byggetrinn på gang på Frysja.

Studenter på samling. Foto

Da Marius begynte i Veidekke høsten 2021 ble han som alle andre nyutdannede, innrullert på Veidekkes program for nyutdannede Fundament.

- Fundament er et introduksjonsprogram for alle nyutdannede. Det er et program som skal gjøre overgangen fra studiene til arbeidslivet enklere. Det er ett år med samlinger, kurs og erfaringsdelinger samtidig som en jobber på et prosjekt. Programmet er både faglig og sosialt, sier han.  

Om overgangen fra studietiden til arbeidslivet forteller Marius at han synes den var både spennende, litt krevende men også trygg.

- Vi går rett ut på et prosjekt og skal gjøre en jobb der. Sånn sett blir en kastet litt ut i det. Men vi har også det nettverket med alle de andre som er nye. Vi blir satt sammen i makkerpar og kan sparre med hverandre. Det er et veldig bra opplegg og gøy i tillegg til at det er lærerikt, forteller han.  

Vi er en ung og livling gjeng som går godt sammen
Marius Lium, prosjektingeniør
To menn på kontor samarbeider. Foto

Arbeidsoppgavene

Marius forteller om stor variasjon i rollen som prosjektingeniør. Det er en intim arbeidshverdag og prosjektteamet er godt samkjørt.

- Min dag starter med en kopp kaffe inne før jeg tar på arbeidstøyet og går ut til våre folk i produksjonen. Jeg går gjennom dagens gjøremål med de ute. Hvis det er noen caser, så tar jeg med disse inn før morgenmøtet starter klokken 8.

Han forteller videre at han har ansvaret for å følge opp underentreprenører på parkett, gulvavretting, heismontasje og å holde i fremdriften for disse leveransene.  

- Jeg har en finger med i det meste. Jeg holder i riggen på byggeplass. Jobben min er å smøre hele prosjektet. Passe på at ting går smooth og at alle har det de trenger av fasiliteter, det være seg strøm, vann, tilgang og at vi har en trygg arbeidsplass.

Innovasjon og utviklingstiltak har vært med helt fra starten på Frysjaparken. På mange måter er prosjektet et foregangsprosjekt. Marius utdyper:   

- Vi prøver ut nye ting, som roboter, tekniske installasjoner. Det fine er at det er lav terskel for å komme med idéer og vi diskuterer helte tiden smarte løsninger. Veidekke har et eget innovasjonsfond der gode idéer kan belønnes med midler. Det gjør det attraktivt å finne smarte nye løsninger, som f.eks. automatisk bestilling og tømming av avfallscontainere når de nærmer seg fulle, sier han.

Mann på byggeplass, bærer strømforsyning. Foto.

Om rollen som prosjektingeniør

Marius trekker frem evnen til å samhandle med andre og å kunne håndtere uforutsette ting, som viktige egenskaper en bør ha i rollen som prosjektingeniør.

- Det skjer mye på en byggeplass og god dialog er avgjørende for å løse utfordringer. I jobben min må en være både god med folk og glad i folk, forteller han.

- Vi har mange rutiner og det skal vi ha i komplekse og store prosjekter, men den daglige problemløsningen er uendelig variert. Jeg synes det er spennende og gøy å jobbe med uforutsette ting som dukker opp og løse dem på best mulig måte. Det gir mestring, sier han med et tydelig glimt i øyet.

Marius ser for seg å gå inn i rollen som anleggsleder når tidspunktet kjennes riktig.

- Jeg har et mål om å bli anleggsleder og jeg ønsker å ta det ansvaret når det kommer. Men, enn så lenge tar jeg til meg all læring jeg kan få og lytter til folk med erfaring, sier han før han utdyper videre:

- Alle mine overordnede er folk som har gått gradene, så bevisførselen for utviklingsmulighetene i Veidekke er veldig gode. Vi gir folk muligheter ut ifra potensialet de har, mener Marius.  

Det beste med jobben er spennende prosjekter, variasjon og mestring
Marius Lium, prosjektingeniør
Planleggingsmøte byggeplass. Foto.

Om arbeidsmiljøet

Når Marius beskriver arbeidsmiljøet på jobben, kommer han raskt inn på folka og variasjonen i arbeidsoppgavene.

- Vi er en ung og livlig gjeng som treffer meg veldig bra. Vi går godt sammen, samtidig som det er stor variasjon i arbeidsoppgavene, forteller han.

- Det er gøy når det skjer mye og vi klarer å løse oppgavene. Det er et element av individuell og felles jobbutøvelse som til sammen gir mestringsfølelse – og den følelsen kjennes veldig bra, sier han.  

Marius liker å være en del av et større sosialt miljø både på og utenfor prosjektet og forteller om alle tilbudene via Veidekkes bedriftsidrett.  

- Jeg har fått gode venner på jobb og jeg blir stadig kjent med folk gjennom arrangementer og bedriftsidretten. Det er vel 20 ulike grener å delta på. Alt fra crossfit, padel, cageball, kiting, fotball, ski, stafetter og løp og mye annet. Jeg synes det er et stort pluss at jeg får et annet forhold til kolleger enn bare den profesjonelle delen gjennom jobb, avslutter han.